Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Přijímací řízení do ZUŠ

Přijímací řízení do ZUŠ pro školní rok 2023/2024

do hudebního, výtvarného a tanečního pro nové uchazeče.

Od 3. 4. 2023 do 2. 6. 2023 bude možné podat elektronickou přihlášku do ZUŠ a zarezervovat si čas zápisu dítěte do ZUŠ.

V den zápisu, v sobotu 3. 6. 2023, vykoná v rámci přijímacího řízení dítě krátkou talentovou zkoušku či přííjímací pohovor. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZUŠ bude zveřejněno 16.6.2023 na webových stránkách ZUŠ.

Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně.

Pro školní rok 2023/2024 neotvíráme studijní zaměření Hra na kytaru a Hra na keyboard pro plnou obsazenost.

Nově otvíráme studijní zaměření Hra na bicí.

ZAPIS 2023 pro web

Dodatečné přijímací řízení do ZUŠ pro školní rok 2022/2023

Nabízíme poslední volná místa do tanečního a výtvarného oboru, dále do sboru a PHV.

Od 15. 6. 2022 do 1. 9. 2022 je možné podávat elektronickou přihlášku.

Termín přijímacího řízení je 1. 9. 2022 od  9 do 11 hodin dle rezervace.

Přijímány jsou děti, které k 1. 9. 2022 dosáhly věku od 5 let a starší.

Výjimečně mohou být přijati nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapis bici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZUŠ F. I. TŮMY

VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ

 • elektronická přihláška ZDE
 • vyberte z nabízených termínů zápisu
 • vyplňte povinné údaje
 • vyberte požadované studijní zaměření a stiskněte "Odeslat přihlášku"
 • přihlášku NETISKNĚTE!

PŘIJĎTE V DEN ZÁPISU K TALENTOVÉ ZKOUŠCE (PŘIJÍMACÍMU POHOVORU)

Ve Vámi vybraném termínu zápisu přiďte k talentové zkoušce. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena krátká talentová zkouška či přijímací pohovor. Na zkoušku není třeba se dopředu připravovat. Je dobré, aby dítě pro hudební obor znalo 1 písničku, pro výtvarný obor si přinese své 3 práce. 

VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ

 • rozhodnutí o pijetí bude zveřejněno od 16.6.2023 - výsledky přijímacího řízení 
 • seznam přijatých uchazečů bude anonymní - děti budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v e-mailu, shodné s ID žáka
 • informace o přijetí či nepřijetí bude rovněž přístupná na odkaze v e-mailu, který jste obdrželi po podání přihlášky.
 • případným nepřijatým dětem bude informace zaslána v listinné podobě.

 

Zápis do těchto studijních zaměření:

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí:

hudební obor - přípravná hudební výchova, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, viola, violoncelo, klavír, zbocová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,

baskřídlovka, bicí

výtvarný obor

taneční obor

Pobočka Vamberk

Hudební nauku vyučujeme v prostorách ZŠ. Na pobočce vyučujeme ročníky přípravné studium, 1. a 2. ročník I. stupně. Vzhledem k počtu dětí jsou vyučovány děti ve smíšených skupinách. Od 3. ročníku doporučujeme dětem dojiždět do ZUŠ Kostelec, kde mají výuku se svými vrstevníky.

Hudební obor: přípravná hudební výchova, housle, viola, sólový zpěv, klavír, zobcová flétna, trubka, baskřídlovka

Výuka probíhá v  učebně ZUŠ.

Na výuku komorní hry, která začíná od 4. ročníku, (klavír a zpěv od 6. ročníku),  žáci dojíždějí do Kostelce nad Orlicí. Více viz. ŠVP ZUŠ F. I. Tůmy.

Pobočka Častolovice

Hudební nauku vyučujeme v prostorách ZŠ, pokud je dostatečný počet žáků alespoň na jednu smíšenou skupinu. Na pobočce pak vyučujeme ročníky přípravné studium, 1. a 2. ročník I. stupně.

Vzhledem k počtu dětí jsou vyučovány děti ve smíšených skupinách. Od 3. ročníku pak děti dojiždějí do ZUŠ Kostelec, kde mají vyýuku se svými vrstevníky.

Hudební obor: přípravná hudební výchova, housle, viola, zobcová flétna, příčná flétna,  trubka, baskřídlovka.

Obecné informace:

 1. Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové zkoušky. Termín talentové zkoušky bude s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek (zápisu do ZUŠ). 
 3. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor. Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.
 4. Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, do základního studia I. stupně od 7 let a do II. stupně základního studia od 14 let (věk k 1.9. daného roku)
 5. Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 6. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu.
 7. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 8. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat další kolo přijímacího řízení.
 9. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.
 10. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (1))
 • Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise  (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (2))

 

Ke stažení:pdfKritéria přijímání žáků ke vzdělávání v ZUŠ942.75 KB