Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Út, Čt 9:00 -11:30, 13:30 – 15:45

Přijímací řízení do ZUŠ

 

Přijímací řízení do ZUŠ pro školní rok 2021/2022

do hudebního, výtvarného a tanečního pro nové uchazeče.

Od 12. 4. 2021 do 9. 6. 2021 bude možné podat elektronickou přihlášku do ZUŠ a zarezervovat si čas zápisu dítěte do ZUŠ.

V den zápisu, v sobotu 12. 6. 2021, vykoná v rámci přijímacího řízení dítě krátkou talentovou zkoušku či přííjímací pohovor. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude rezervovaný termín času zápisu zrušen.

O tom bychom Vás předem informovali e-mailem. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZUŠ bude zveřejněno 23.6.2021 na webových stránkách ZUŠ.

 

POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZUŠ F. I. TŮMY

VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ

 • přihlášku najdete na https://www.zus-kostelec.cz/prihlaska
 • vyberte z nabízených termínů zápisu
 • vyplňte povinné údaje
 • vyberte požadované studijní zaměření a stiskněte "Odeslat přihlášku"
 • přihlášku NETISKNĚTE!

PŘIJĎTE K TALENTOVÉ ZKOUŠCE (PŘIJÍMACÍMU POHOVORU)

Ve Vámi vybraném termínu zápisu přiďte k talentové zkoušce. S ohledem na epidemiologickou situaci je rezervovaný čas vyhrazen vždy pouze pro jednoho uchazeče a jeho zákonného zástupce. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena krátká talentová zkouška či přijímací pohovor. Na zkoušku není třeba se dopředu připravovat. Je dobré, aby dítě pro hudební obor znalo 1 písničku, pro výtvarný obor si přinese své 3 práce. V případě nepříznivě epidemiologické situace, kdy by nebylo možné uskutečnit talentovou zkoušku ve vybraném termínu budou děti přijímány  pouze na základě podané přihlášky. O tom Vás budeme včas informovat na Vámi uvedený e-mail na přihlášce.

VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ

 • rozhodnutí o pijetí bude zveřejněno 23.6.2021 na webových stránkách školy https://www.zus-kostelec.cz/01-03-2021-vysledky-prijimaciho-rizeni-do-zus
 • seznam přijatých uchazečů bude anonymní - děti budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v e-mailu, shodné s ID žáka
 • informace o přijetí či nepřijetí bude rovněž přístupná na odkaze v e-mailu, který jste obdrželi po podání přihlášky.
 • případným nepřijatým dětem bude informace zaslána v listinné podobě.

Obecné informace:

 1. Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové zkoušky. Termín talentové zkoušky bude s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek (zápisu do ZUŠ). 
 3. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor. Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.
 4. Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, do základního studia I. stupně od 7 let a do II. stupně základního studia od 14 let.
 5. Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 6. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu.
 7. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 8. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat 2. kolo přijímacího řízení.
 9. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.
 10. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (1))
 • Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise  (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (2))

 

Ke stažení: pdfKritéria přijímacího řízení265.60 KB