Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Přijímací řízení do ZUŠ

Přijímací řízení do ZUŠ pro školní rok 2024/2025

do hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

Od 1. 4. 2024 do 16. 5. 2024 bude možné podat elektronickou přihlášku do ZUŠ a zarezervovat si čas zápisu dítěte do ZUŠ.

Zápis do ZUŠ F. I. Tůmy se koná 18. 5. 2024 v budově ZUŠ v Kostelci nad Orlicí (i pro pobočky Častolovice a Vamberk).

V den zápisu, v sobotu 18. 5. 2024vykoná v rámci přijímacího řízení dítě krátkou talentovou zkoušku (přijímací pohovor). 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZUŠ bude zveřejněno do 10.6.2024 na webových stránkách ZUŠ.

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Pro školní rok 2024/2025 neotvíráme studijní zaměření Hra na keyboard pro plnou obsazenost.

 POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZUŠ F. I. TŮMY

1. VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ

 • elektronická přihláška ZDE
 • vyberte z nabízených termínů zápisu
 • vyplňte povinné údaje
 • vyberte požadované studijní zaměření a stiskněte "Odeslat přihlášku"
 • přihlášku NETISKNĚTE!

2. PŘIJĎTE V DEN ZÁPISU K TALENTOVÉ ZKOUŠCE (PŘIJÍMACÍMU POHOVORU)

Ve Vámi vybraném termínu zápisu přijďte k talentové zkoušce. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a proběhne krátká talentová zkouška (přijímací pohovor). Na zkoušku není třeba se dopředu připravovat. Je dobré, aby dítě pro hudební obor znalo 1 písničku, pro výtvarný obor si s sebou přinese své 3 výtvarné práce. 

3. VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ

 • rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 10.6.2024 - výsledky přijímacího řízení 
 • seznam přijatých uchazečů bude anonymní - děti budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v e-mailu po vyplnění elektronické přihlášky, registrační číslo je shodné s ID žáka
 • informace o přijetí či nepřijetí bude rovněž přístupná na odkaze v e-mailu, který jste obdrželi po podání přihlášky.
 • případným nepřijatým dětem bude informace zaslána v listinné podobě.

Pozn. Důvodem pro nepřijetí může být naplněná kapacita daného oboru či celé školy, která je dána MŠMT ČR a kterou nesmíme překročit (460 žáků). V případě, že se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat pro možné dodatečné přijetí.

Zápis do těchto studijních zaměření:

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí:

hudební obor - přípravná hudební výchova, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, viola, violoncelo, klavír, kytara kalsická, kytara elektrická, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, bicí

výtvarný obor

taneční obor

Pobočka Vamberk

Hudební nauku vyučujeme v prostorách ZŠ. Na pobočce vyučujeme ročníky přípravné studium, 1. a 2. ročník I. stupně. Vzhledem k počtu dětí jsou vyučovány děti ve smíšených skupinách. Od 3. ročníku doporučujeme dětem dojíždět do ZUŠ Kostelec, kde mají výuku se svými vrstevníky.

Hudební obor: přípravná hudební výchova, housle, viola, sólový zpěv, klavír, zobcová flétna, trubka, baskřídlovka

Výuka probíhá v  učebně ZUŠ  v prostorách ZŠ Vamberk.

Na výuku komorní hry, která začíná od 4. ročníku, (klavír a zpěv od 6. ročníku),  žáci dojíždějí do Kostelce nad Orlicí. Více viz. ŠVP ZUŠ F. I. Tůmy.

Pobočka Častolovice

Hudební nauku (přípravné studium, 1. a 2. ročník I. stupně) vyučujeme v prostorách ZŠ, pokud je dostatečný počet žáků alespoň na jednu smíšenou skupinu. Od 3. ročníku pak žáci dojiždějí do ZUŠ Kostelec, kde mají vyýuku se svými vrstevníky.

Hudební obor: přípravná hudební výchova, housle, viola, zobcová flétna, příčná flétna,  trubka, baskřídlovka.

Obecné informace:

 1. Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové zkoušky. Termín talentové zkoušky je s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách školy.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek (zápisu do ZUŠ). 
 3. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor. Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.
 4. Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, do základního studia I. stupně od 7 let a do II. stupně základního studia od 14 let (věk k 1.9. daného roku)
 5. Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 6. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu.
 7. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 8. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat další kolo přijímacího řízení.
 9. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.
 10. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy tj. 460 žáků.
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (1))
 • Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise  (Vyhláška č. 71/2005 Sb. §2 (2))

 Ke stažení:pdfKritéria přijímání žáků ke vzdělávání v ZUŠ942.75 KB

Nejčastější dotazy

 • Nevím si rady s výběrem studijního zaměření/Vyberte jednu z možností, můžeme ji později změnit.
 • Mohu přihlásit dítě na více studijních zaměření / Ano samozřejmě můžete, snažte se však vybrat ty, které Vás opravdu zajímají. Pro každé studijní zaměření potřebujete jednu přihlášku.
 • Výši školného najdete v sekci pro rodiče/úplata za vzdělávání.
 • Co nás čeká u přijímaček / Najdete viz. výše Kritéria přijímání žáků ke vzdělávání v ZUŠ.
 • Jaká je šance, že se dítě do ZUŠ dostane/ Velmi záleží na naplněnosti daného studijního zaměření či oboru a celkové kapacity školy.

 ZAPIS 18.5. 2024 pro web