Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Giselle

V sobotu 19. září a v neděli 20. září 2020 se v sále kulturního domu Rabštejn konalo nádherné baletní představení „Giselle“ tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Na hudbu Adolpha Charlese Adama vystoupili žákyně tanečního oboru a členové souboru VoTo. Choreografii, režii, kostýmy a scénu měla na starosti paní učitelka Lenka Neubauerová.

Pod jejím vedením jsme zhlédli profesionální zpracování tohoto baletu, jehož libreto napsal Théophile Gautier podle Heinricha Heineho. Celý balet, na kterém tančilo 60 dětí, byl úžasnou podívanou pro zcela naplněné sály. Je nutné vyzvednout špičkové výkony představitelů hlavních rolí Giselle N. Šmídové, Alberta M. Vrány a Myrthy v podání K. Šmídové. Všechna vystoupení se konají za finanční podpory města Kostelec nad Orlicí a Regionálního sdružení nad Orlicí. Dále je potřeba zmínit skvělou spolupráci s Kulturním domem Rabštejn, paní Jelínkové za Klub rodičů při ZUŠ a panu učiteli Martincovi za malbu kulis. V závěru vystoupila paní ředitelka Jana Polnická se svými slovy díků. Poděkování patří i divákům, kteří přišli i v této těžké době s rouškami, dále všem účinkujícím, především tanečnímu oboru a sólistům, kteří nácviku obětovali celé léto a hlavně paní učitelce Lence Neubauerové, která od dětí a rodičů dostala neskutečné množství krásných květinových darů. Dlouhotrvající potlesk ve stoje byl odměnou všem za tento dechberoucí zážitek, který ještě dlouho přetrvával v každém z nás. Lenko, díky.

Moje cesty do orlického kraje…..

Moje první cesta do kraje Orlice a Orlických hor je starší padesáti let….. Vedla tehdy do malebného koutu naší vlasti – do Zdobnice. Měli jsme tam školicí středisko, které v době zimních či letních prázdnin sloužilo i k rekreaci rodin zaměstnanců. Oblíbil jsem si tento kraj natolik, že kromě služebních pobytů jsme tam rádi zajížděli na zimní i letní rekreaci s rodinou. Poznávali jsme tak krásná místa jako Šerlich, Rokytnici v O.h., pevnost Haničku, Říčky, zámek v Rychnově n. Kn. a další místa Orlických hor.
Nevím, zda to byl osud, neboť později se do tohoto kraje – do Kostelce nad Orlicí provdala dcera a tak cesty do tohoto kraje pokračovaly a pokračují i v době, kdy už si užíváme seniorského věku a radujeme se z našich vnuků.

Velkou radostí je pro nás ta skutečnost, že se naši vnuci vzdělávají nejen ve základním resp. středoškolském školství, ale i v oblasti hudebního vzdělávání, které získávají v kostelecké ZUŠ Františka Tůmy. Za více než 10 let kdy sledujeme pokroky v oblasti hudebního umění nejen vnuků, ale díky různým koncertům – vánočních, absolventských si uvědomujeme velice dobrou úroveň zdejší ZUŠ i u dalších žáků. Jen namátkou bych chtěl jmenovat aspoň obory, ve kterých se etablují naši vnuci – začínali v pěveckém sboru za výborného vedení paní učitelky Dagmar Potštejnské, posléze výuky na zobcové flétny u p. učitele Alta, resp. výuka na příčnou flétnu u paní učitelky Čechové. Obdivujeme i saxofonový soubor, komorní orchestr atd…

Co nás však vedlo k napsání těchto řádků, byla naše účast na nedělním baletním představení GISELLE. Po shlédnutí předchozích baletních představení jsme věděli, že můžeme očekávat opět výbornou úroveň baletního souboru kostelecké ZUŠ. Ovšem to, co jsme v onom nedělní odpoledni prožili v sále na Rabštejně, ještě předčilo naše očekávání. Krásná výprava, nádherné kostýmy a vynikající výkony všech účinkujících. Bouřlivé ovace provázející závěr představení byly zcela na místě. Velké poděkování patří celému početnému souboru účinkujících, všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci představení. Ten největší dík však patří paní učitelce Neubauerové, která celé představení nastudovala. Ten dík JÍ patří nejen za představení GISELLE, ale i za všechna předchozí představení, která s baletním souborem ZUŠ nastudovala v době mnohaletého působení na této škole.

Z Kostelce jsme odjížděli s krásnými zážitky, ale i s určitou dávkou smutku. Smutku z toho, že dle vyjádření paní učitelky se jednalo o poslední představení za jejího působení v kostelecké ZUŠ. Rádi bychom věřili tomu, že se najde následovník – následovnice, které bude moci předat nejen celý soubor, ale i bohaté zkušenosti nabyté za dlouhou profesní kariéru. Vedení ZUŠ pak přejeme hodně pilných a nadějných žáků, pedagogickému sboru pak trpělivost a radost z výkonů jejich svěřenců….

 Alena a Václav Adamovi

Giselle 800x600001

Giselle 800x600003

Giselle 800x600005

Giselle 800x600006