Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

OKRESNÍ KOLA soutěže ZUŠ ČR klavír, housle 2017

Dne 22. 2. 2017 se v ZUŠ Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír a 23. února 2017 se konalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle.Naše škola měla tentokrát velké zastoupení.

Okresního kola ve hře na klavír se zúčastnilo 15 mladých klavíristů. Velikou radostí jsou jejich umístění. Přivezli osm 1. míst s 5-ti postupy do krajského kola, dvě 2. místa a pět 3. míst (viz sekce soutěže). Velice děkujeme a blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům (J. Polnické, I. Havlínové, T. Peshkové a T. Zemenové za vzornou přípravu a reprezentaci školy. Přejeme všem postupujícím - E. Kožúškové, M. Čiripovi, R. Balousové, J. Tillové a M. Sajdlové hodně soutěžního štěstí v kole krajském, které se bude konat 13. března 2017 v ZUŠ Střezina v Hradci Králové.

Okres 2017 1

Okres 2017 3


Ve čtvrtek 23. února 2017 se konalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle. Školu reprezentovaly 3 žákyně –   K. Fendrychová, L. Baloghová a T. Ternavská. Všechny tři vybojovaly krásná první místa s postupem do kola krajského. Velice děkujeme a blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům (H. Čepelkové a I. Kožúškové) za vzornou přípravu a reprezentaci školy. Přejeme malým houslistkám hodně soutěžního štěstí v kole krajském, které se bude konat v ZUŠ Habrmanova ve dnech 3. a 4. dubna 2017.

Okres 2017 2