Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Informace k provozu ZUŠ

Milí rodiče, dnes snad již trochu radostněji.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 bude výuka v ZUŠ od pondělí 24. května 2021 probíhat již v plném rozsahu prezenčně, jako tomu bylo v září. Nicméně stále nějaká omezení.

Podle daných opatření MZ ČR a MŠMT ČR:

  • je umožněna přítomnost ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování;
  • ve skupině nad 10 žáků musí rodič doložit čestné prohlášení, že jeho dítě bylo v daném týdnu někde negativně testováno (ZŠ, SŠ,….), ZUŠ děti netestuje;
  • děti z MŠ testování dokládat nemusí;
  • učitelé ZUŠ jsou testování každý týden;
  • od 8. 6. 2021 již nemusí být ochrana dýchacích cest (respirátor, rouška) při výuce, ve společných prostorách ANO 
  • prosíme, aby se žáci i případně rodiče pohybovali a zdržovali ve společných prostorách školy co nejméně a minimalizovali styk s okolím.

Informace k výuce nad 10 dětí ve skupině:

Třídní učitelé Vás osloví v případě, že Vaše dítě je součástí skupiny nad 10 žáků a bude třeba u těchto žáků doložit negativní testování (čestné prohlášení rodiče o absolvování POC testu v jiné škole, PCR test, případně prodělání nemoci Covid - 19 od něhož neuplynulo více jak 90 dní).

Prosíme Vás, kdybyste nám každý týden zapsali do kartičky čestného prohlášení, kterou přikládáme v příloze tohoto e-mailu, kdy a kde absolvovalo Vaše dítě testování a jeho výsledek (platí od 24. 5. 2021). Tuto kartičku by dítě pouze předložilo vyučujícímu na ZUŠ v daném předmětu, kde bude skupina nad 10 žáků a byla by využitelná pro všechny obory do konce školního roku.

Doufám, že Vás tímto příliš nezatížíme, ale nenapadá nás nyní lepší řešení, jak lépe skloubit někdy pro nás „nelogická“ nařízení MŠMT a MZ ČR s chodem školy a se zajištěním co největší bezpečnosti pro Vaše děti. Naším přáním je, aby byla škola již opět plná dětí, aby se tu v plné míře hrálo, zpívalo, tančilo a kreslilo. Nechceme již přistupovat k rotační výuce či krácení hodin. Věříme, že společně zvládneme i tato další opatření, kterých letos nebylo málo a školní rok zakončíme radostně a s nadějí, že již bude lépe.

Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ