Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Historie

Už za okupace byly úvahy o zřízení hudební školy v Kostelci nad Orlicí.

1.září 1951 zde byla otevřena pobočka hudební školy v Týništi nad Orlicí, ředitelem byl Václav Špatenka. Po jeho úmrtí spravoval pobočku v Kostelci n.Orlicí Josef Kubíček, nový ředitel hudební školy v Týništi nad Orlicí.

Od 1.9.1964 se stala kostelecká škola pobočkou Lidové školy umění v Rychnově nad Kněžnou, kde byl ředitelem Josef Dobeš. Vyučovalo se v zadní budově ZDŠ na náměstí, protože hudební škola neměla samostatnou budovu. V roce1964 dochází k vyklizení muzea a v nově upravených místnostech po něm, bylo dne 7. února 1966 slavnostně zahájeno vyučování v Lidové škole umění Kostelec nad Orlicí v nynější budově, ale stále jako v pobočce Rychnova nad Kněžnou.

Aby mohla vzniknout samostatná lidová škola umění, musely být dodrženy směrnice tehdejšího Ministerstva školství a kultury, tj.otevření nejméně 3 oborů se 200 žáky. To se podařilo- kromě oboru hudebního se zřizuje obor výtvarný a literárně-dramatický.

Dne 1. září 1966 vzniká samostatná Lidová škola umění v Kostelci nad Orlicí.

V jejím prvním školním roce 1966/67 na hudebním oboru kromě ředitele Josefa Dobeše, který vyučoval hře na housle, akordeon, přípravnou hudební výchovu, hudební nauku a hru v souboru, vyučovali také Vladimír Martinec hře na housle, Ladislava Vanická a Božena Vogelová hře na klavír. Na hudebním oboru bylo 144 žáků. Na výtvarném oboru, který vedla výtvarnice paní Libuše Benešová, 56 dětí, oboru literárně-dramatického se ujala Jana Albrechtová, u které se vzdělávalo 20 žáků. Celkový počet všech žáků školy byl 220.

Od doby vzniku LŠU v Kostelci nad Orlicí se počet žáků pohyboval každý školní rok vždy kolem 200, počet učitelů od 5 do 7. Většinou se stavy žáků zvyšovaly a úměrně s tím i počty pedagogů.

V letech 1973/74 přibylo vyučování v pobočce ve Vamberku, v budově ZDŠ Vamberk.

Ve školním roce 1990/91 začíná vyučování v naší další pobočce v Častolovicích, opět v budově tamní základní školy.

Josef DOBEŠ – všestranný hudebník a zakládající ředitel hudební školy

Od roku 1945 pracoval ve funkci ředitele Městské hudební školy v Rychnově nad Kněžnou a dirigoval zde Orchestrální sdružení, v Kostelci nad Orlicí dirigoval městský dechový orchestr. Velmi se zasloužil o vybudování a otevření Lidové školy umění v Kostelci nad Orlicí, kde byl ředitelem v letech 1966 -1979. Založil mládežnickou dechovku a byla by to pěkná řádka žáků, kteří zde pod jeho vedením hráli.

Učil hudební teorii, zpěv a kromě hry na housle, téměř na všechny hudební nástroje. Hrál i na varhany a byl ředitelem kůru v Kostelci nad Orlicí. Byl nejen všestranným hudebníkem, ale i člověkem schopným pracovat v mnoha oborech. Měl rád děti, lidi a uměl s nimi také jednat. Byl to laskavý a obětavý člověk, jehož práce obohacovala po mnoho let kulturní a společenský život našeho města. Dne 8. května 1971 byla řediteli školy panu Josefu Dobešovi propůjčena medaile města Kostelce nad Orlicí za dosavadní úspěšnou práci ve městě na úseku hudební výchovy.

Josef Dobeš zemřel po životě naplněném prací 8. dubna 1994

 Ředitelé školy   Doba působení 
 Petr Synek 1979 – 1988
 Naděžda Böhmová  1988 – 1990 
 Petr Synek  1990 – 2003
 Jana Fryčová   2004 – 2012
 Mgr. Jana Polnická  2012 – dosud