Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Zájezd do Národní galerie v Praze a na Slovanskou epopej Alfonse Muchy

Ve středu 8. dubna  2015 jsme s žáky výtvarného oboru ZUŠ F. I. Tůmy navštívili Národní galerii v Praze. Cílem naší cesty bylo seznámení s touto významnou kulturní institucí a také zhlédnutí výstavy monumentálních děl českého secesního malíře Alfonse Muchy, Slovanské epopeje.

Tento cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, na které Mucha použil dokonce lodní plachty, představuje významné události, období či osobnosti z historie Slovanů.

zajezd slovanska epopej alfonse muchy 2015

Po absolvování komentované prohlídky Slovanské epopeje s paní lektorkou jsme měli zajištěny dva vzdělávací programy v prostorách galerie přímo mezi obrazy i v lektorském ateliéru. Měly názvy „Od světla k barvě“ a „Aktivní grafika Vladimíra Boudníka“. První program byl určen pro starší žáky a soustředil se na malířství období impresionismu a jeho práci se světlem a barvou. Součástí byla i tvůrčí část, v které žáci pracovali s digitálními fotoaparáty, barevným světlem a kompozicí.

Program „Aktivní grafika Vladimíra Boudníka“ děti přiměl k přemýšlení nad pojmy z oboru výtvarného umění, které se vztahují k méně obvyklým grafickým technikám, jako je například magnetická, strukturální nebo právě aktivní grafika. V expozici měli možnost bližšího prozkoumání grafických listů originálního českého výtvarníka Vladimíra Boudníka, který je právě průkopníkem výše zmíněných technik. Součástí programu bylo i několik praktických úkolů – zhotovení frotáží a vytvoření vlastního grafického listu pomocí rozličných nástrojů jako je vidlička, kladívko, šroubovák apod.

Nakonec jsme si společně také prohlédli část obsáhlé sbírky současného moderního umění.

Tomáš Martinec