Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Fenomenální úspěch žáků kostelecké „Zušky“!!!

Ve dnech 3. - 6. 5. 2018 se v  prostorách ZUŠ Jana Hanuše v Praze konalo ústřední kolo ve hře na dechové nástroje soutěží žáků základních uměleckých škol České republiky. Do ústředního kola postoupili ti nejlepší ze všech krajů. Soutěžní klání bylo náročné, protože se sešel velký počet vynikajících hráčů a soutěžilo se ve dvou koncertních sálech od časných ranních do pozdních večerních hodin. V porotách zasedli převážně profesoři z konzervatoří.

Aby žáci mohli postoupit do kola nejvyššího, museli téměř v půlročním rozestupu zvítězit nejenom v kolech školních, ale i okresních a následně krajských.Máme velikou radost, že i naše ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí měla v ústředním kole dva soutěžící, kteří obstáli na výbornou. Anežka Polnická, žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové, se zúčastnila soutěžního klání ve hře na příčnou flétnu poprvé a hned s vynikajícím výsledkem. V ústředním kole získala nádherné 3. místo. V jejím soutěžním klání ji u klavíru doprovázela její maminka a zároveň ředitelka ZUŠ Jana Polnická.Do ústředního kola postoupil také její bratr Jan Polnický, který byl absolutním vítězem krajského kola. Ve hře na saxofon je žákem pana učitele Václava Klecandra. Svoji velice obtížnou skladbu zahrál bravurně a porota mu i v ústředním kole udělila skvělé 1. místo. Veliký dík patří i paní učitelce Tetyaně Peshkové za vynikající výkon korepetitorky a doprovázení v soutěžním klání.

Ustredi 2018 1

Ustredi 2018 2