Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Přehled o výši úplaty za vzdělávání 2020-2021

 Hudební obor   pololetně  
 Přípravné studium – bez nástroje      600,- Kč 
 1 hod. nástroje /výuka ve skupině   1 100,- Kč 
 1 -1,5 hod. nástroje   1 500,- Kč 
 1 hod. nástroje bez PHV   1 100,- Kč 
 1 hod. nástroje bez PHV /výuka ve skupině 800,- Kč 


Žáci neplatí za výuku dvou hudebních nástrojů dvakrát stejné školné, ale za druhý nástroj platí:

 pololetně  
 Za 0,5 hod. výuky                           500,- Kč 
 Za 1 hod. výuky    750,- Kč 
 Za výuku ve skupině  500,- Kč 

 

 Pěvecký sbor  
 Sbor     850,- Kč 
 Přípravný sbor  600,- Kč 
 Sbor při výuce na hudební nástroj,
 sólový zpěv
 zdarma 

 

 Taneční obor   pololetně 
 1 hodina týdně       425,- Kč 
 2 hodiny týdně 850,- Kč 
 3-4 hodiny týdně 1 100,- Kč 

 

 Výtvarný obor    pololetně 
 2 hodiny týdně       900,- Kč 
 3 hodiny týdně  1 100,- Kč 

 

Úplata za příslušné pololetí je splatná k 30. 9. a 15. 2., podklady k platbě jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu zákonného zástupce. Pro identifikaci platby je důležité uvést správný variabilní symbol, který se na každé pololetí mění. Úhradu je možné provést bezhotovostně převodem na účet školy nebo v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy.

Studium pro dospělé

 
a) U žáků, kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u přípravného a základního studia.
 
b) U žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), je výše úplaty za vzdělávání stanovena nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žák v uplynulém kalendářním roce.

 

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 9. 2020

Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ