Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Výpůjčka hudebního nástroje

Naše škola vychází dětem a jejich rodičům vstříc a zapůjčuje zdarma hudební nástroje pro nezbytně nutnou dobu.

Vypůjčenou věc je zákonný zástupce dítěte  (dále jen vypůjčitel) povinen vydat ZUŠ F. I Tůmy - (dále jen půjčiteli)  i před uplynutím doby, na níž byla věc vypůjčena, jestliže bude s danou věcí (hudebním nástrojem) nesprávně zacházeno, nebo o vrácení požádá půjčitel z důvodu naléhavé potřeby.

Vypůjčitel je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc do užívání třetí osoby.

V případě ztráty, zcizení, poškození vypůjčené věci se zavazuje vypůjčitel uhradit ztrátu v plném rozsahu z vlastních prostředků, případně zakoupit půjčiteli danou věc odpovídajícího typu a kvality – dle domluvy s třídním učitelem a vedením školy.

Pokud dojde během užívání věci k jejímu většímu běžnému opotřebení (posoudí vyučující učitel případně odborná osoba), zajistí vypůjčitel opravu věci s vědomím půjčitele (třídní učitel) a ředitele školy, náklady na opravu hradí vypůjčitel. 

Spotřební materiál - jako jsou struny, plátky aj.  hradí zapůjčitel.