Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Hurá za Rusalkou do ND Brno

V sobotu 13. 4. 2019 jsme se zúčastnily spolu s žáky Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí zájezdu do Národního divadla v Brně na operu Rusalka.Doprovázely nás paní učitelka Ichová, Neubauerová a v Brně se k nám připojila paní učitelka Čepelková. Poprvé se s námi na výlet vydali i rodiče.

Všichni jsme se sešli v 16:00 v budově ZUŠ v Kostelci nad Orlicí. Po krátké prezenci jsme vyrazili na místo příjezdu autobusu. Vyjeli jsme v 16:15 a s krátkou pauzou v Černé hoře jsme dorazili do Brna okolo půl sedmé. Během cesty nám paní učitelka Ichová představila děj opery, hlavní postavy, nejznámější árie a upřesnila pár organizačních dodatků. Na místě všichni dostali vstupenky, odnesli si věci do šatny a šli hledat svoje místa. Seděli jsme na druhém balkóně uprostřed, odkud byl krásný výhled na jeviště a text árií, který se zobrazoval nad jevištěm. Divadlo bylo vyprodané. Opera byla rozdělena na tři jednání, kdy po každém následovala patnáctiminutová přestávka. V prvním jednání se Rusalka zamilovala do prince a toužila se stát člověkem, aby mohla být s ním. Šla proto za čarodějnicí, aby jí v tom pomohla. Ta jí vyhověla, ale za cenu Rusalčina hlasu. Poté Rusalka odjela s princem na jeho zámek. V druhém jednání si chce princ Rusalku vzít, ale nakonec se zamiluje do cizí kněžny. Ve třetím jednání musí Rusalka prolít princovu krev, aby se mohla vrátit do jezera jako dcera vodníka. Princ se vrátí k jezeru a hledá Rusalku, ze které se mezitím stala bludička. Rusalka ho varuje, že její polibek mu přinese smrt, ale on bez ní nechce dál žít. Princ umírá, ale Rusalka zůstává bludičkou, protože neprolila jeho krev. Při první přestávce bylo hromadné focení celého zájezdu. Po představení, které skončilo v deset hodin, si všichni vyzvedli oblečení a sešli se u šaten. V autobuse jsme se uvelebili a plni příjemných zážitků mohli jít spát. V Ústí nad Orlicí nás paní učitelky vzbudily, abychom zavolali rodičům, kde jsme. Domů jsme dorazili chvíli po půlnoci. Představení se nám moc líbilo a už teď se těšíme na další poznávání umění se ZUŠ.  Michaela a Pavlína Hlávkovy

ND Brno Rusalka 2019 1

ND Brno Rusalka 2019 2