Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Út, Čt 9:00 -11:30, 13:30 – 15:45

Klub rodičů


Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s.

Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41

Zapsán ve spolkovém rejstříku u KS v HK v oddílu L, složka č. 5373
IČO: 26670305
Číslo účtu: 217627496/0600

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí je dobrovolným spolek rodičů a přátel školy. Zapsaný spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí.

Činnost Klubu je zaměřena zejména na koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli, pořádání a organizování kulturních akcí školy aj. Podílí se organizačně i finančně na akcích školy.

Předsedkyní Klubu rodičů: I. Jelínková

Příjmy do pokladny: Základním příjmem Klubu rodičů jsou členské příspěvky rodičů.

Na členské schůzi Klubu rodičů při ZUŠ F. I. Tůmy dne 11.10.2021 byl odsouhlasen členský příspěvek 200 Kč na žáka.

Dítě navštěvující více oborů platí pouze v jednom oboru.

Zápis z výroční schůze:

pdfZápis z valné hromady Klubu rodičů 2021662.71 KB

pdfZápis z jednání Klubu rodičů 2020.pdf494.91 KB

pdfZápis z valné hromady Klub rodičů 2019386.12 KB

pdfVýroční zpráva Klub rodičů 2018365.79 KB

pdfStanovy Klubu rodičů117.36 KB

pdfZápis z valné hromady 2018 Klub rodičů300.38 KB

Příspěvky z Klubu rodičů:

Klub rodičů přispívá dětem na mimoškolní akce jako např. zájezdy, koncerty, divadla, výstavy atd.

Dále pak na soustředění žáků, odměny žákům, úhradu pronájmu prostor pro koncertní vystoupení aj.

Z pokladny Klubu rodičů je možné rovněž hradit:

  • úhradu nákladů za soutěže (účastnické poplatky, cestovné, ubytování)
  • příspěvky na učební pomůcky
  • příspěvky na reprezentaci školy
  • úhradu květin a dárků pro absolventy
  • úhradu pronájmu koncertních prostor
  • úhradu mezd a cestovného umělců, porotců, hostů účastnících se akcí školy

Všechny úhrady je nutné podložit řádným jmenným seznamem účastníků akce a vyúčtováním dané akce.