Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Výtvarný obor


Učitelé:

Mgr. Tomáš Martinec
Mgr. Jana Martincová

O výtvarný obor je na naší škole velký zájem. Navštěvuje ho v současné době okolo 130 dětí pod vedením dvou pedagogů. Systematická výuka ve výtvarném oboru, na rozdíl od různě úzce specializovaných kurzů, klade důraz na všestranný rozvoj dítěte. Žáci se seznamují během studia s nejrůznějšími výtvarnými technikami a materiály. K dispozici mají grafický lis i vypalovací pec. Aby se učili vnímat umělecká díla, pořádá výtvarný obor pro své výtvarníky poznávací zájezdy za památkami, navětěvují galerie a muzea. Jako zdroj inspirace nelze opomenout ani okolní krásnou přírodu.

Všestranné znalosti získané během studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí, v různých uměleckých řemeslech či při studiu na profesionálních výtvarných školách. V případě zájmu a při odpovídajících schopnostech jsou u nás žáci připravováni k přijímacím zkouškám na tyto obory. Naši absolventi mají velkou úspěšnost u talentových zkoušek na umělecké školy.

Výtvarný obor se bude od školního roku 2020/2021 již nevyučuje na pobočce ve Vamberku.