Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Klavírní recitál studentek JAMU Brno

Setkání s Marií Machulovou a Annou-Sofií Mojzešovou bylo určeno především pro milovníky klavíru. Záměrem bylo dozvědět se více o životě mladého profesionálního klavíristy, ale i o skladatelích z doby baroka, klasicismu i romantismu.

Obě paní učitelky a studentky klavírního oddělení JAMU Brno přitažlivou formou povídaly o jednotlivých skladatelích a následně přednesly jejich skladby v profesionálním provedení. Rodiče, veřejnost, učitelé i žáci se mohli v druhé části hudebního podvečera zapojit do debaty s odborníky, kterou moderovala paní ředitelka Jana Polnická spolu se dvěma žáky. Všichni  tak měli možnost dozvědět se více ze života výkonného umělce. Jak je to se cvičením u klavíru, jak zacházet strachem před vystoupením, jaké je to si zahrát s velkým tělesem, jako je Filharmonie, jak vypadá studium v zahraničí v Kalifornii, v Kentu, i to, jaké je to studovat pod vedením více pedagogů. Setkání bylo zpříjemněno příjemným pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ spolu se zástupci rodičů našich žáků. Všichni odcházeli obohaceni krásným zážitkem ze společného setkání, obohaceni nejen o krásný kulturní zážitek, ale i o nové vědomosti ze života s klavírem.

klavirni recital studentek jamu brno brno 2019 1

Marie Machulová v současné době studuje posledním rokem na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě MgA. Markéty Týmlové, Ph.D. Zároveň je posluchačkou 1. ročníku bakalářského studia katedry klavírní interpretace na Janáčkově Akademii Múzických Umění v Brně pod vedením prof. MgA. Jana Jiraského, Ph.D. a Mgr. Igora Ardaševa. Pravidelně se podílí na koncertech Jihočeské filharmonie a na představeních Jihočeského divadla a účastní se Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů pořádaných hudební fakultou JAMU (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.) či Mezinárodních letních klavírních kurzů na pražské konzervatoři (Prof. Avedis Kouyoumdjian).

klavirni recital studentek jamu brno brno 2019 2

Anna-Sofie Mojzešová se hře na klavír začala věnovat v pěti letech pod vedením MgA. Petera Toperczera ml. Současně byla také modelovým studentem pedagogické praxe na pražské HAMU. V roce 2012 nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy MgA. Evy Boguniové a od roku 2018 je studentkou JAMU, kde studuje pod vedením profesorky Aleny Vlasákové. Úspěšně se zúčastnila mnoha národních i mezinárodních soutěží, na kterých získala ceny - například  Amadeus (jednou 3. cena, třikrát 1. cena, cena za provedení skladby W. A. Mozarta) a Prague Junior Note (čtyřikrát 1. cena, titul absolutního vítěze). Další ocenění získala mimo jiné na soutěžích Virtuosi per Musica di Pianoforte (dvakrát 1. cena, cena za provedení díla K. Slavického), Ars Nova (1. cena) , Festival mladých pianistů (dvakrát 1. cena), Art Duo (1. cena, cena za provedení F. Liszta), soutěž  Petera Toperczera a soutěž Bély Bartóka (zde 3. cena) nebo soutěž Chopin+, odkud si přivezla 2. místo. Anna-Sofie se zúčastnila celoevropského rozhlasového projektu „Děti hrají Martinů“. Dále se podílela na natáčení dvou CD se skladbami Vladimíra Tichého a Bedřicha Smetany  - Jaroslava Smolky. Jako sólista několikrát vystoupila za doprovodu orchestrů Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové nebo Vácský symfonický orchestr. V roce 2012 a 2013 získala plné stipendium na klavírní kurzy v americkém Kentu. O dva roky později získala stipendium na klavírním kurzy na Cleveland Institute of Music a v následujícím roce na hudební festival „Montecito“ v Kalifornii (zde studovala pod vedením Sandry Shapiro). Anna-Sofie vystoupila jak na českých, polských, maďarských, rakouských, slovenských tak i nizozemských a amerických pódiích.

klavirni recital studentek jamu brno brno 2019 3