Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Matyáš Novák v ZUŠ

24. 9. 2020 se v kostelecké ZUŠce uskutečnilo „Klavírní setkání“ s Matyášem Novákem, které bylo určeno pro milovníky klavíru, žáky klavíristy ZUŠ a veřejnost. Cílem setkání bylo seznámit se s vynikajícím klavírním interpretem, slyšet v jeho profesionálním podání skladby skladatelů z různých období.

Pan Matyáš Novák prokládal hru svých skladeb krásným slovem o skladatelích, úpravách skladeb aj. V první části setkání jsme tak mohli vyslechnout skladby: F. Chopin: Valčík, L. van Beethoven (úprava F. Liszt): Symfonie č. 5 „Osudová“, 1. věta, B. Smetana (úprava M. Novák): Vltava, J. Ježek: Bugatti Step. Po první části následovala beseda žáků a veřejnosti s interpretem. Žáci měli připraveno množství otázek na Matyáše Nováka. Otázky pokládala i veřejnost. A tak pan Matyáš Novák příjemně povídal o své klavírní dráze, o svém životě, zkušenostech ze světových pódií, ze soutěží, ze studia v zahraničí i o svých zálibách. Besedu moderovaly paní učitelky Jana Polnická a Táňa Pešková. Po srdečné besedě následovaly skladby na přání - Improvizace na téma „Vesmír“ (na přání) a L. van Beethoven: Pro Elišku (na přání). Závěr klavírního setkání patřil opět klavírní hře a zazněly skladby skladatele B. Smetany: Hulán a E. Griega: Svatební den na Troldhaugenu. Setkání bylo zpříjemněno malým pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka Havlínová. Žáci si odnesli na památku malou publikaci s fotem Matyáše Nováka a jeho autogramem a společně se s mladým klavíristou vyfotili. Všichni odcházeli naplněni krásným zážitkem ze společného setkání, které bylo pro všechny velmi obohacující a inspirativní.

Novak Matyas