28. 1. 2020 Projektový den v ZUŠ

Publikováno: 29.1.2020

V úterý 28. ledna 2020 uspořádala naše škola „Projektový den s odborníkem“ v rámci Šablon II, který je placen z finančních prostředků Evropské unie. Klavíristé si pozvali paní profesorku Mgr. Janu Turkovou, která je vedoucí klávesového oddělení na pardubické konzervatoři. Od 13 hodin začaly v sále naší školy konzultace s vybranými žáky klavírního oddělení a dále od 16 hodin následovala přednáška určená pro žáky od druhého ročníku a starší. Přednáška na téma “Jak naložit s trémou a jakým způsobem doma cvičit“ byla poutavá pro malé i velké klavíristy. Celé setkání bylo zpříjemněno pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ. Celé odpoledne bylo vedeno v příjemném duchu a žáci na závěr tohoto milého setkání paní profesorce poděkovali velkým potleskem.