• 06
  Bře
  2020
           

  Skvělý úspěch naší školy v okresních kolech soutěže žáků ZUŠ ČR!

  Ve středu 26. února 2020 se v naší ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Jednotlivé soutěže jsou vyhlašovány MŠMT. Ze třídy paní učitelky Jany Vavřínkové se umístili tito žáci: Jonáš Jetenský 1. místo s postupem, Barbora Nedvídková 1. místo s postupem, Lucie Kolešová 2. místo a František Mazánek 3. místo. Děkujeme paní učitelce i dětem za soustavnou práci a  za reprezentaci naší školy. Přejeme postupujícím kytaristům hodně zdaru v krajském kole, které se bude konat 17. 3. 2020 v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.

   

   

   

   

   

   

   

  Ve čtvrtek 27. února 2020 probíhalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle. I v tomto kole měla naše škola zastoupení a to Magdalenou Čechovou – žákyní paní učitelky Ivany Kožúškové. Malá houslistka získala 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 24. 3. 2020 v ZUŠ Střezina v Hradec Králové. Velice děkujeme a blahopřejeme této žákyni, ale i paní učitelce Kožúškové a korepetitorce  paní učitelce Ireně Havlínové za vzornou přípravu a reprezentaci školy. V odpoledních hodinách se v téže škole konala okresní nesoutěžní  přehlídka ve hře na violoncello. Žákyně paní učitelky Barbory Holé, Adéla Přibylová, postoupila do krajského kola, které se uskuteční 24. 3. 2020 v ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Blahopřejeme k tomuto výsledku a děkujeme jí i korepetitorce paní učitelce Táně Peškové za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.

   

   

   

   

   

   

   

   

  V úterý 3. března 2020 se v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo okresní kolo ve hře na klavír. Naše škola měla tentokrát velké zastoupení. Okresního kola se zúčastnilo 9 mladých klavíristů, z nich ještě tři vystupovali podruhé ve čtyřruční hře. Žákyně ze třídy paní ředitelky Jany Polnické se umístily s tímto výsledkem: Ester Kožúšková 1. místo s postupem, Adéla Havlínová a Šárka Muthsamová 1. místo. Žáci ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové,  Viktorie Ontlová, Tomáš Padrián  a Renata Balousová, obdrželi 1. místa s postupem. Soutěžící, které vede paní učitelka Táňa Pešková, obsadily: Anna Knošková 1. místo s postupem a Nela Turynková 3. místo. Také ve čtyřruční hře získaly Viktorie Ontlová a Jana Duchoňová, žákyně paní učitelky Ireny Havlínové, 1. místo s postupem. Druhé naše klavírní duo ze třídy paní ředitelky Jany Polnické a Ireny Havlínové hrálo ve složení Tomáš Padrián  a Adéla Havlínová a obdrželo opět krásné 1. místo s postupem do krajského kola. Přejeme malým umělcům hodně soutěžního štěstí v krajském kole, které se bude konat ve dnech 26. a 27. 3. 2020 v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům a děkujeme za svědomitou přípravu a vynikající reprezentaci školy.

  Těchto skvělých výsledků dosáhli naši žáci také díky velké podpoře a pochopení jejích rodičů.

 • 06
  Bře
  2020
           

  Zájezd žáků tanečního oddělení ZUŠ do Národního divadla v Praze

  Dne 23. 2. 2020 jsme se s baletem vypravili do Národního divadla do Prahy na  balet Oněgin. Cesta autobusem trvala přibližně dvě hodiny. Balet začínal ve 14.00 hod. Všichni se usadili na svá místa.

  Začal se odehrávat příběh o Taťáně  a Oněginovi. Taťána, její sestra Olga a jejich kamarádky hrají na zahradě hru se zrcadlem. Olga uvidí v zrcadle svého milého Lenského.  Dokonce i Taťána se nechá ke hře přemluvit a podívá se do zrcadla – uvidí v něm Oněgina. Říká se, že pokud se vám v zrcadle objeví nějaký muž, bude to velká láska. Taťána se do Oněgina zamiluje  a ještě ten večer mu píše dopis, kde se mu vyznává ze svých citů. Oněgin však její city neopětuje a dopis před jejíma očima roztrhá, navíc se začne schválně dvořit její sestře. To se nelíbí Lenskému, proto vyzve Oněgina na souboj. V souboji Oněgin Lenského zastřelí. O deset let později potká Oněgin Taťánu na plese. Taťána je už provdaná za knížete Gremina. Oněgin obdivuje krásu Taťány a uvědomí si, že je do ní zamilovaný. Píše ji proto dopis a žádá ji, aby s ním odešla pryč. Taťána, která Oněgina stále miluje, ale odmítne jeho snahu získat ji zpět.  Tentokrát je to ona kdo trhá dopis a posílá Oněgina pryč.

  Balet byl zakončen velkým potleskem. Byl opravdu nádherný. Těšíme se, až opět pojedeme s naší paní učitelkou do divadla a děkujeme za nádherný zážitek. Zuzana Kolešová, Kateřina Štěpánková

 • 27
  Úno
  2020
           

  Kytarový koncert v knihovně Vamberk

  Dne 19. 2. 2020 se v sálku Městské knihovny ve Vamberku konalo slavnostní předávání pamětních listů studentům virtuální univerzity třetího věku. Žáci kytarového oddělení pod vedením paní učitelky Jany Vavřínkové pro ně uspořádali kytarový koncert. Byli odměněni velkým potleskem a zajímavou knihou.

 • 18
  Úno
  2020
           

  Školní přehlídka ve hře na kytaru 2019/2020

  V pátek 14. února 2020 se v prostorách ZUŠ Kostelec nad Orlicí konala školní přehlídka kytarového oddělení, na které se představilo celkem 19 žáků v sólové hře a kytarové trio. Na této přehlídce byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT. Pro některé děti to bylo jejich první vystoupení. Koncertní sál byl naprosto plný a někteří diváci museli stát, aby se do sálu vešli. Celé vystoupení se neslo v příjemné, uvolněné atmosféře a všichni odcházeli domů s úsměvem. V okresním kole ve hře na kytaru, které se budou konat v naší škole dne 26. 2. 2020, nás budou reprezentovat žáci ze třídy paní učitelky Jany Vavřínkové: Jonáš Jetenský, Lucie Kolešová, Barbora Nedvídková a František Mazánek. Děkujeme paní učitelce Janě Vavřínkové za soustavnou práci a za reprezentaci naší školy.

 • 30
  Led
  2020
           

  Školní přehlídky ve hře na klavír, housle, violoncello v roce 2019/2020

  V lednu se na naší škole konaly školní přehlídky ve hře na housle, violoncello a klavír.  Na těchto přehlídkách byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT. V okresním kole ve hře na housle, které se budou konat v ZUŠ Týništi nad Orlicí 27.2.2020 nás budou zastupovat dvě houslistky Kamila Fendrychová a Magdaléna Čechová  (žákyně paní učitelky Ivany Kožúškové). Na okresní nesoutěžní přehlídce ve hře na  violoncello, která se bude rovněž konat v ZUŠ Týniště n. Orl. 27. 2. 2020, za naši školu  zahraje Adéla Přibylová  (žákyně paní učitelky Barbory Holé).

  Na okresním kole ve hře na klavír, které se uskuteční v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 3. 3. 2020, nás budou reprezentovat v sólové hře tito klavíristé:  Anna Knošková a Nela Turynková (ze třídy paní učitelky Táni Peškové),  Šárka Muthsamová, Adéla Havlínová a Ester Kožúšková (ze třídy paní ředitelky Jany Polnické),Viktorie Ontlová, Renata Balousová a Tomáš Padrián (ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové). Ve čtyřruční hře předvedou své umění Jana Duchoňová s Viktorií Ontlovou (žákyně paní učitelky Ireny Havlínové) a  Adéla Havlínová a Tomáš Padrián (žáci paní učitelky Ireny Havlínové a paní ředitelky Jany Polnické).

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Přečíst celý článek…]

 • 29
  Led
  2020
           

  28. 1. 2020 Projektový den v ZUŠ

  V úterý 28. ledna 2020 uspořádala naše škola „Projektový den s odborníkem“ v rámci Šablon II, který je placen z finančních prostředků Evropské unie. Klavíristé si pozvali paní profesorku Mgr. Janu Turkovou, která je vedoucí klávesového oddělení na pardubické konzervatoři. Od 13 hodin začaly v sále naší školy konzultace s vybranými žáky klavírního oddělení a dále od 16 hodin následovala přednáška určená pro žáky od druhého ročníku a starší. Přednáška na téma “Jak naložit s trémou a jakým způsobem doma cvičit“ byla poutavá pro malé i velké klavíristy. Celé setkání bylo zpříjemněno pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ. Celé odpoledne bylo vedeno v příjemném duchu a žáci na závěr tohoto milého setkání paní profesorce poděkovali velkým potleskem.