• 07
  Led
  2020
           

  Vánoční sborový koncert

  Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v Komunitním centru vánoční sborový koncert, na kterém se představila tři oddělení kosteleckých zpěváků: nejmenší Konipáskové z přípravného sboru, Kvítci a nejzkušenější Tůmy. Kromě tradičních adventních a vánočních skladeb byl pro osmdesát pozorných posluchačů připraven i malý Ptačí Betlém. Na závěr dostali sboroví zpěváci na oplátku dárek. Společně s posluchači zazpívali koledu „Štědrej večer nastal“.

  Dagmar Potštejnská

    

   

   

   

 • 07
  Led
  2020
           

  Vánoční koncert Bandy musicale

  Dne 20. 12. 2019 proběhl v naší nové zkušebně na Příkopech Vánoční koncert orchestru Banda musicale, který vedou paní učitelky I. Kožúšková a J. Čechová-Krečmerová. Zazněly skladby z vánočních filmů a pohádek s klavíristy – Zuzankou Sajdlovou (žákyní paní učitelky J. Polnické) a Janem Klaškou (žákem paní učitelky I. Havlínové). Poté zahrál symfonický orchestr, který předvedl 4. větu z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Zde také účinkovali žáci p. učitele T. Alta, J. Čechové-Krečmerové, R. Hrušky a V. Klecandra. Na závěr koncertu zaznělo pásmo koled. Všichni posluchači si za doprovodu orchestru a klavírního doprovodu paní učitelky D. Potštejnské zazpívali naše nejznámější koledy a naladili se tak na příjemnou vánoční atmosféru a nadcházející svátky.

  Ivana Kožúšková

   

 • 17
  Pro
  2019
           

  Klavírní recitál studentek JAMU Brno

   

  Setkání s Marií Machulovou a Annou-Sofií Mojzešovou bylo určeno především pro milovníky klavíru. Záměrem bylo dozvědět se více o životě mladého profesionálního klavíristy, ale i o skladatelích z doby baroka, klasicismu i romantismu. Obě paní učitelky a studentky klavírního oddělení JAMU Brno přitažlivou formou povídaly o jednotlivých skladatelích a následně přednesly jejich skladby v profesionálním provedení. Rodiče, veřejnost, učitelé i žáci se mohli v druhé části hudebního podvečera zapojit do debaty s odborníky, kterou moderovala paní ředitelka Jana Polnická spolu se dvěma žáky. Všichni  tak měli možnost dozvědět se více ze života výkonného umělce. Jak je to se cvičením u klavíru, jak zacházet strachem před vystoupením, jaké je to si zahrát s velkým tělesem, jako je Filharmonie, jak vypadá studium v zahraničí v Kalifornii, v Kentu, i to, jaké je to studovat pod vedením více pedagogů. Setkání bylo zpříjemněno příjemným pohoštěním, které pro tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ spolu se zástupci rodičů našich žáků. Všichni odcházeli obohaceni krásným zážitkem ze společného setkání, obohaceni nejen o krásný kulturní zážitek, ale i o nové vědomosti ze života s klavírem.

   

   

  [Přečíst celý článek…]

 • 12
  Pro
  2019
           

  S výtvarníky za uměním do Hradce Králové

  Na poznávacím zájezdu výtvarného oboru kostelecké ZUŠ do Hradce Králové jsme 5. 12. 2019 navštívili dvě významné kulturní instituce tohoto krajského města. V Divadle Drak se děti seznámily s bohatou historií inscenací, především loutkových her, a nahlédly do divadelní laboratoře. Pak se staly „výtvarníky na vlastní kůži“ a vytvořily si originální pohyblivou loutku, se kterou si mohly zahrát loutkovou hru v připravené divadelní scéně. Dalším cílem výletu byla prohlídka Galerie moderního umění. Tam jsme se dozvěděli o historii této krásně zrekonstruované secesní budovy, prošli si stálou expozici výtvarných děl a zhlédli současnou výstavu malířů Podorlicka – Krajina skrytá uvnitř světa. Měli jsme štěstí a na výstavě jsme potkali jednoho z vystavujících malířů – pana Jiřího Kaloče, žijícího na blízké Vrbici. Všechny informace byly podány dětem srozumitelnou formou a paní lektorkou byl kladen důraz na interakci a vyjadřování vlastních pocitů a názorů. V závěru jsme navštívili výtvarný ateliér, ve kterém děti prakticky řešily výtvarné úkoly inspirované předchozí prohlídkou galerie. Součástí výletu byla i prohlídka historického centra města s jeho dominantami. Akce se vydařila, všichni byli spokojeni a plni kulturních zážitků. T. Martinec

 • 08
  Pro
  2019
           

  Vánoční koncert Vamberk

  Dne 9. 12. proběhl v Městském klubu Sokolovna Vamberk vánoční koncert žáků vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Během večera zaznělo mnoho písní a skladeb, které žáci zahráli na klavír, housle, flétny a klarinet, nechyběl také zpěv. Zaznělo rovněž několik vánočních koled, během večera tedy panovala příjemná vánoční atmosféra. Koncert se opravdu vydařil, děkujeme tedy všem žákům a jejich vyučujícím za krásný hudební večer.

  Klára Čižinská

   

 • 04
  Pro
  2019
           

  O statečné Aničce

  Dne 30. 11. proběhlo na Rabštejně představení „O statečné Aničce“. Baletní pohádku nastudovaly žákyně 1. stupně tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy společně s členy souboru VoTo. Představení finančně podpořilo regionální sdružení NAD ORLICÍ o.p.s. Ráda bych touto cestou poděkovala SK Rabštejn, jmenovitě manželům Klimešovým. Paní Marta Klimešová se vždy velice ochotně snaží vyjít vstříc všem mým požadavkům a obětavě pomáhá s organizací kolem našich představení. Díky jejímu manželovi Janu Klimešovi pak naše baletní večery dostávají konečnou podobu, neboť i on se vždy snaží vyhovět mým představám o osvětlení scény a vše má vždy velmi pečlivě připraveno. Velice si této spolupráce vážím a touto cestou jim za sebe i za všechny účinkující moc děkuji.        Lenka Neubauerová