Kalendář akcí

Naše škola pořizuje z akcí fotografické záznamy, případně videozáznamy.

ZÁŘÍ 2019
13.9.- 15.9 Soustředění flétnistek Pecka  
13.-14.9.  Hudební festival Tůmův Kostelec nad Orlicí   
ŘÍJEN 2019   
4.10. Kulturní vystoupení zahrada východních Čech Častolovice
6.10. Kulturní vystoupení schůze zahrádkářů Častolovice
9.10. Zájezd hudebního oboru Rudolfinum a Národní divadlo Praha  
22.10. v 17  Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
říjen Výstava prací žáků  vestibul ZUŠ
29. -30.10. Podzimní prázdniny  
LISTOPAD 2019 
13.11. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
16.11. Návštěva žáků TO na taneční Konzervatoř Praha
19.11. v 17 Koncert špuntíků   sál ZUŠ
v jednání Koncert studentů JAMU Brno sál ZUŠ
21.11. v 17 h
Kulturní vystoupení Klub důchodců Častolovice
26.11. v 17 h Koncert špuntíků   sál ZUŠ
30.11.v 16h Baletní představení „O statečné Aničce“
SK Rabštejn
PROSINEC 2019  
1.12. v 17 h 2. Charitativní koncert Báry Basikové, sbor ZUŠ kostel sv. Jiří
2. 12. v 10h Baletní představení „O statečné Aničce“ pro žáky ZŠ Sk Rabštejn
4. 12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
9.12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – pobočka Vamberk Sokolovna Vamberk
10.12. v 17 Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
12.12. v 17 Klavírní recitál studentek JAMU  Brno „Hudební podvečery“ sál ZUŠ 
v jednání Koncert pěveckého sboru ZUŠ  
23.12. -3.1. Vánoční prázdniny  
LEDEN 2020
 
20.1. Školní přehlídka housle
sál ZUŠ
21.1.
Školní přehlídka klavír sál ZUŠ
24.1. Školní přehlídka klavír  sál ZUŠ
25. 1.
Předtančení pro ples zahrádkářů
 
v jednání Koncert žáků ZUŠ – pobočka Častolovice Sál U lva, Častolovice
v jednání  Výstava prací žáků VO v Městské knihovně  Městská knihovna
31. 1.
Pololetní prázdniny   
ÚNOR 2020   
3.-9.2.
Jarní prázdniny  
18.2. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
23. 2.  Zájezd tanečního oboru do Národního divadla v Praze Praha
26.2. Okresní kolo ve hře na kytaru ZUŠ Kostelec
28.2. v 17h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
BŘEZEN 2020   
3.3. Okresní kolo ve hře na klavír ZUŠ Rychnov
10.3. v 10h Koncert pro žáky ZŠ Vamberk  Sokolovna Vamberk 
18.3. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
v jednání Koncert studentů AMU Praha sál ZUŠ
24.-25.3. Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Střezina
26.-27.3. Krajské kolo ve hře na klavír ZUŠ Habrmanova
27.3. v 18h Celovečerní baletní představení Giselle SK Rabštejn
29.3.v 10h  Celovečerní baletní představení Giselle SK Rabštejn
31.3. v 17 h  Klavírní recitál studentů AMU Praha – „Hudební podvečery“  sál ZUŠ
DUBEN 2020  
3. – 4.4. Litvínovské dřevohraní  ZUŠ Litvínov 
v jednání Zájezd hudebního oboru Pardubické hud. jaro  
v jednání Večer scénického tance SK Rabštejn 
6.-8.4. Koncerty pro žáky ZŠ „Děti dětem“ sál ZUŠ 
9. -13.4.  Velikonoční prázdniny   
duben Výstava prací žáků VO ZUŠ
v jednání Soutěžní přehlídka výtvarných oborů  ZUŠ Střezina 
KVĚTEN 2020  
5.5. v 18 h SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Nový zámek
6.5. v 17 h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
v jednání Koncert pěveckého sboru – Evangelický kostelík
12.5. v 17 h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
14.5. Den otevřených dveří ZUŠ, ZUŠ OPEN ZUŠ
14.5. v 10 h
Hudební pohádka pro MŠ SK Rabštejn
19.5. v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
20.5. 13-17 Přijímací řízení Kostelec nad Orlicí  ZUŠ Kostelec
21.5. 13-17  Přijímací řízení do ZUŠ -pobočka Vamberk učebna ZUŠ Vamberk
22.5. v 17h Výstava prací absolventů výtvarného oboru
Městská knihovna
26.5. v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
28.5.v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
29.5.
Filharmonie plná mládí Filharmonie HK
v jednání Výstava prací žáků VO Vamberk vestibul ZŠ Vamberk
ČERVEN 2020   
1.6.-5.6. Postupové zkoušky ZUŠ
8. 6. v 17 h Závěrečný koncert pobočky Vamberk Sokolovna Vamberk
červen Výstava prací žáků výtvarného oboru ZŠ Vamberk
v jednání Závěrečný koncert pobočky Častolovice sál Častolovice
v jednání Baletní představení tanečního oboru SK Rabštejn
17.6.v 18 h Koncert rodin Sál U Hubálků
30.6.  Konec školního roku  

.