Kalendář akcí

Naše škola pořizuje z akcí fotografické záznamy, případně videozáznamy.

ZÁŘÍ 2019
13.9.- 15.9 Soustředění flétnistek Pecka  
13.-14.9.  Hudební festival Tůmův Kostelec nad Orlicí   
ŘÍJEN 2019   
4.10. Kulturní vystoupení zahrada východních Čech Častolovice
6.10. Kulturní vystoupení schůze zahrádkářů Častolovice
9.10. Zájezd hudebního oboru Rudolfinum a Národní divadlo Praha  
22.10. v 17  Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
říjen Výstava prací žáků  vestibul ZUŠ
29. -30.10. Podzimní prázdniny  
LISTOPAD 2019 
13.11. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
16.11. Návštěva žáků TO na taneční Konzervatoř Praha
19.11. v 17 Koncert špuntíků   sál ZUŠ
v jednání Koncert studentů JAMU Brno sál ZUŠ
21.11. v 17 h
Kulturní vystoupení Klub důchodců Častolovice
26.11. v 17 h Koncert špuntíků   sál ZUŠ
30.11.v 16h Baletní představení „O statečné Aničce“
SK Rabštejn
PROSINEC 2019  
1.12. v 17 h 2. Charitativní koncert Báry Basikové, sbor ZUŠ kostel sv. Jiří
2. 12. v 10h Baletní představení „O statečné Aničce“ pro žáky ZŠ Sk Rabštejn
4. 12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
9.12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – pobočka Vamberk Sokolovna Vamberk
10.12. v 17 Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
12.12. v 17 Klavírní recitál studentek JAMU  Brno „Hudební podvečery“ sál ZUŠ 
v jednání Koncert pěveckého sboru ZUŠ  
23.12. -3.1. Vánoční prázdniny  
LEDEN 2020
 
20.1. Školní přehlídka housle
sál ZUŠ
22.1.
Školní přehlídka klavír sál ZUŠ
23.1. Školní přehlídka klavír sál ZUŠ
24.1. Školní přehlídka kytary sál ZUŠ
25. 1.
Předtančení pro ples zahrádkářů
 
28.1.13-17 h Projektový den Šablony II – Klavírní oddělení p. Prof. Turková sál ZUŠ
29.1. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – pobočka Častolovice Sál U lva, Častolovice
20.1. -28.2. Výstava prací žáků VO v Městské knihovně  Městská knihovna
31. 1.
Pololetní prázdniny   
ÚNOR 2020   
3.-9.2.
Jarní prázdniny  
18.2. v 17 h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
23. 2.  Zájezd tanečního oboru do Národního divadla v Praze Praha
25.2. v 17 h Veřejná přehrávka žáků před okresními koly soutěží ZUŠ sál ZUŠ
26.2. Okresní kolo ve hře na kytaru ZUŠ Kostelec
27.2. Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Týniště n. Orl.
28.2. v 17 h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
BŘEZEN 2020  – 
3.3. Okresní kolo ve hře na klavír ZUŠ Rychnov n. Kn.
10.3. v 10h Koncert pro žáky ZŠ Vamberk – ZRUŠEN  Sokolovna Vamberk 
18.3. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – ZRUŠEN  sál ZUŠ
ZRUŠENO Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje  ZUŠ Střezina
ZRUŠENO Krajské kolo ve hře na klavír ZUŠ Habrmanova
ZRUŠENO Celovečerní baletní představení Giselle náhradní termín bude včas oznámen
ZRUŠENO Celovečerní baletní představení Giselle náhradní termín bude včas oznámen
ZRUŠENO  Klavírní recitál studentů AMU Praha – „Hudební podvečery“  sál ZUŠ
DUBEN 2020  
ZRUŠENO Koncerty pro žáky ZŠ „Děti dětem“ sál ZUŠ 
9. -13.4.  Velikonoční prázdniny   –
ZRUŠENO Pojďme promluvit tancem – zatančí mladší žáci tanečního oboru SK Rabštejn 
ZRUŠENO „Koncert pro mámy a táty“ – mladší žáci hudebního oboru sál ZUŠ 
ZRUŠENO Truvérská mše v kostele sv. Jiří – pěvecký sbor kostel sv. Jiří
ZRUŠENO Výstava prací žáků VO ZUŠ
ZRUŠENO Soutěžní přehlídka výtvarných oborů  ZUŠ Střezina 
KVĚTEN 2020  
ZRUŠENO SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Nový zámek
ZRUŠENO Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
ZRUŠENO „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ SE ZUŠ OPEN“ pro MŠ ZUŠ
ZRUŠENO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ SE ZUŠ OPEN pro veřejnost ZUŠ
ZRUŠENO Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
ZRUŠENO Koncert v katedrále sv. Víta ZUŠ Open Praha
ZRUŠENO Koncert komorních souborů ZUŠ   SK Rabštejn
ZRUŠENO Absolventský koncert Nový zámek
ZRUŠENO Sborový koncert pro svaz postižených civilizačními chorobami SK Rabštejn
ZRUŠENO Koncert pěveckého sboru – Evangelický kostelík
bude včas oznámen Přijímací řízení Kostelec nad Orlicí  ZUŠ Kostelec
bude včas oznámen Přijímací řízení do ZUŠ -pobočka Vamberk učebna ZUŠ Vamberk v ZŠ Vamberk vchod jídelna
ZRUŠENO Výstava prací absolventů výtvarného oboru
Městská knihovna
ZRUŠENO Absolventský koncert Nový zámek
ZRUŠENO Absolventský koncert Nový zámek
ZRUŠENO Filharmonie plná mládí Filharmonie HK
ZRUŠENO Výstava prací žáků VO Vamberk vestibul ZŠ Vamberk
ZRUŠENO Svitavské komoření Svitavy
ČERVEN 2020   
bude včas oznámen Postupové zkoušky ZUŠ
ZRUŠENO Noc kostelů – pěvecký sbor kostel Homol
ZRUŠENO Závěrečný koncert pobočky Vamberk Sokolovna Vamberk
ZRUŠENO Výstava prací žáků výtvarného oboru ZŠ Vamberk
ZRUŠENO Závěrečný koncert pobočky Častolovice sál Častolovice
ZRUŠENO Baletní představení tanečního oboru SK Rabštejn
ZRUŠENO Koncert rodin Sál U Hubálků
30.6.  Konec školního roku  

.