Kalendář akcí

Naše škola pořizuje z akcí fotografické záznamy, případně videozáznamy.

ZÁŘÍ 2019
13.9.- 15.9 Soustředění flétnistek Pecka  
13.-14.9.  Hudební festival Tůmův Kostelec nad Orlicí   
ŘÍJEN 2019   
4.10. Kulturní vystoupení zahrada východních Čech Častolovice
6.10. Kulturní vystoupení schůze zahrádkářů Častolovice
9.10. Zájezd hudebního oboru Rudolfinum a Národní divadlo Praha  
22.10. v 17  Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
říjen Výstava prací žáků  vestibul ZUŠ
29. -30.10. Podzimní prázdniny  
LISTOPAD 2019 
13.11. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
16.11. Návštěva žáků TO na taneční Konzervatoř Praha
19.11. v 17 Koncert špuntíků   sál ZUŠ
v jednání Koncert studentů JAMU Brno sál ZUŠ
21.11. v 17 h
Kulturní vystoupení Klub důchodců Častolovice
26.11. v 17 h Koncert špuntíků   sál ZUŠ
30.11.v 16h Baletní představení „O statečné Aničce“
SK Rabštejn
PROSINEC 2019  
1.12. v 17 h 2. Charitativní koncert Báry Basikové, sbor ZUŠ kostel sv. Jiří
2. 12. v 10h Baletní představení „O statečné Aničce“ pro žáky ZŠ Sk Rabštejn
4. 12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
9.12. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – pobočka Vamberk Sokolovna Vamberk
10.12. v 17 Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
12.12. v 17 Klavírní recitál studentek JAMU  Brno „Hudební podvečery“ sál ZUŠ 
v jednání Koncert pěveckého sboru ZUŠ  
23.12. -3.1. Vánoční prázdniny  
LEDEN 2020
 
20.1. Školní přehlídka housle
sál ZUŠ
22.1.
Školní přehlídka klavír sál ZUŠ
23.1. Školní přehlídka klavír sál ZUŠ
24.1. Školní přehlídka kytary sál ZUŠ
25. 1.
Předtančení pro ples zahrádkářů
 
28.1.13-17 h Projektový den Šablony II – Klavírní oddělení p. Prof. Turková sál ZUŠ
29.1. v 17 h Koncert žáků ZUŠ – pobočka Častolovice Sál U lva, Častolovice
20.1. -28.2. Výstava prací žáků VO v Městské knihovně  Městská knihovna
31. 1.
Pololetní prázdniny   
ÚNOR 2020   
3.-9.2.
Jarní prázdniny  
18.2. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
23. 2.  Zájezd tanečního oboru do Národního divadla v Praze Praha
26.2. Okresní kolo ve hře na kytaru ZUŠ Kostelec
28.2. v 17h Koncert žáků ZUŠ  sál ZUŠ
BŘEZEN 2020   
3.3. Okresní kolo ve hře na klavír ZUŠ Rychnov
10.3. v 10h Koncert pro žáky ZŠ Vamberk  Sokolovna Vamberk 
18.3. v 17h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ
v jednání Koncert studentů AMU Praha sál ZUŠ
24.-25.3. Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ Střezina
26.-27.3. Krajské kolo ve hře na klavír ZUŠ Habrmanova
27.3. v 18h Celovečerní baletní představení Giselle SK Rabštejn
29.3.v 10h  Celovečerní baletní představení Giselle SK Rabštejn
31.3. v 17 h  Klavírní recitál studentů AMU Praha – „Hudební podvečery“  sál ZUŠ
DUBEN 2020  
3. – 4.4. Litvínovské dřevohraní  ZUŠ Litvínov 
v jednání Zájezd hudebního oboru Pardubické hud. jaro  
v jednání Večer scénického tance SK Rabštejn 
6.-8.4. Koncerty pro žáky ZŠ „Děti dětem“ sál ZUŠ 
9. -13.4.  Velikonoční prázdniny   
duben Výstava prací žáků VO ZUŠ
v jednání Soutěžní přehlídka výtvarných oborů  ZUŠ Střezina 
KVĚTEN 2020  
5.5. v 18 h SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Nový zámek
6.5. v 17 h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
20.5. v 17 h Koncert pěveckého sboru – Evangelický kostelík
12.5. v 17 h Koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ  
14.5. Den otevřených dveří ZUŠ, ZUŠ OPEN ZUŠ
14.5. v 10 h
Hudební pohádka pro MŠ SK Rabštejn
19.5. v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
20.5. 13-17 Přijímací řízení Kostelec nad Orlicí  ZUŠ Kostelec
21.5. 13-17  Přijímací řízení do ZUŠ -pobočka Vamberk učebna ZUŠ Vamberk
22.5. v 17h Výstava prací absolventů výtvarného oboru
Městská knihovna
26.5. v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
28.5.v 18 h Absolventský koncert Nový zámek
29.5.
Filharmonie plná mládí Filharmonie HK
v jednání Výstava prací žáků VO Vamberk vestibul ZŠ Vamberk
ČERVEN 2020   
1.6.-5.6. Postupové zkoušky ZUŠ
8. 6. v 17 h Závěrečný koncert pobočky Vamberk Sokolovna Vamberk
červen Výstava prací žáků výtvarného oboru ZŠ Vamberk
v jednání Závěrečný koncert pobočky Častolovice sál Častolovice
v jednání Baletní představení tanečního oboru SK Rabštejn
17.6.v 18 h Koncert rodin Sál U Hubálků
30.6.  Konec školního roku  

.