Naši učitelé

 

Jméno a příjmení předmět  mobil   e-mail
ALT Tomáš dechové nástroje 605 790 602 alt@zus-kostelec.cz
ČECHOVÁ KREČMEROVÁ Jarmila příčná, zobcová flétna  776 716 330 cechova@zus-kostelec.cz
ČEPELKOVÁ Helena housle 604 637 549 cepelkova@zus-kostelec.cz
DAŠKOVÁ Olga klasická kytara 603 580 381 daskova@zus-kostelec.cz
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Renáta výtvarný obor 775 600 375 dvorakova@zus-kostelec.cz
HAVLÍNOVÁ Irena klavír 732 175 174 havlinova@zus-kostelec.cz
HOLÁ Barbora violoncello 605 021 227 hola@zus-kostelec.cz
HRUŠKA Robert dechové nástroje 603 743 509 hruska@zus-kostelec.cz
Mgr. ICHOVÁ Jana zpěv, hudební nauka 721 290 392 ichova@zus-kostelec.cz
KLECANDR Václav klarinet, saxofon 736 601 117 klecandr@zus-kostelec.cz
Mgr. KOŠŤÁLOVÁ Nikola sborový zpěv 720 587 091 kostalova@zus-kostelec.cz
KOŽÚŠKOVÁ Ivana housle, klavír 775 739 011 kozuskova@zus-kostelec.cz 
Mgr. MARTINEC Tomáš výtvarný obor 721 707 183 martinec@zus-kostelec.cz
MATĚJKOVÁ  Kateřina  taneční obor 737 391 835 matejkova@zus-kostelec.cz
NEUBAUEROVÁ Lenka taneční obor 608 878 089 neubauerova@zus-kostelec.cz 
PEŠKOVÁ Táňa klavír, korepetice 732 936 377 peshkova@zus-kostelec.cz 
Mgr. POLNICKÁ Jana klavír 773 781 163 polnicka@zus-kostelec.cz
Mgr. VIKTOROVÁ Nela sólový zpěv, keyboard 732 538 775 viktorova@zus-kostelec.cz 
ZEMENOVÁ Taťána, BcA. klavír 732 876 793 zemenova@zus-kostelec.cz 

Konzultace s třídním učitelem je možné domluvit osobně prostřednictvím e-mailu či mobilu.