• 21
  Pro
  2018
           

  Prosincový koncert pro žáky ZŠ Častolovice

 • 04
  Pro
  2018
           

  Nabídka pro žáky na zájezd do ND Brno

 • 03
  Pro
  2018
           

  Koncert žáků pobočky Vamberk

  Dne 3. 12. 2018 se v Městském klubu Sokolovna Vamberk konal Vánoční koncert vamberecké pobočky při ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Slovem provázela paní učitelka Jana Ichová, za klavír usedla paní učitelka Irena Havlínová. Před přítomnými posluchači, pod vedením dalších učitelů ZUŠ vystoupilo přes dvacet dětí od šesti do šestnácti let. V hodinovém pásmu nejen vánočních koled zazněly tóny klavírů, houslí, flétny, klarinetu, saxofonu a kytar. Slyšeli jsme několik vánočních koled zpívaných malými i většími zpěváky. Na závěr koncertu si všichni účinkující společně i s rodiči zazpívali českou koledu.


 • 02
  Pro
  2018
           

  1. Charitativní adventní koncert

  Na 1. adventní neděli uspořádala Základní umělecká škola F. I. Tůmy ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí a římskokatolickou farností sv. Jiří 1. Charitativní adventní koncert v kostele sv. Jiří, kterým jsme podpořili organizaci Zdravotní klauni. Tato organizace přináší radost nemocným dětem. Celý koncert se nesl v příjemné hudební atmosféře a kvalitních výkonech účinkujících. Průvodní slovo měla herečka Klicperova divadla v Hradci Králové, paní Lenka Loubalová. Na koncertě se vybrala částka 10.558,- Kč, která byla předána zástupkyni Zdravotních klaunů. Dovolte mi, abych zveřejnila krásná slova, která nám zaslali prarodiče jedné z našich žákyň.    

   

   

   

   

   

   

  [Přečíst celý článek…]

 • 28
  Lis
  2018
           

  Klavírní recitál K. Znamenáčkové

  V úterý 27. 11. 2018 se v naší ZUŠ konal první letošní koncert mladých umělců, studentů Klavírní interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Tentokrát k nám do „Zušky“ v Kostelci nad Orlicí, do příjemného koncertního sálu, přijela nám již známě klavíristka, Kristýna Znamenáčková. Program, který se věnoval českým skladatelů L. Janáčkovi a B. Martinů, byl nádherný, a tak si jistě každý z nás vybral právě tu svoji skladbu, se kterou se mohl potěšit. Velice příjemné a obohacující, jak pro děti tak i dospělé posluchače, bylo průvodní slovo mladé umělkyně. Společně jsme mohli opět zažít velmi příjemnou a inspirující atmosféru odpoledního koncertu.


   

   

 • 16
  Lis
  2018
           

  Zájezd s výtvarkou do Prahy

  14. listopadu jsme navštívili s výtvarným oborem zuš Prahu. Program byl nabitý. Prvním cílem byla výstava v Nové budově Národního muzea, která byla inspirována životem Keltů. Výstava se nám opravdu moc líbila. Hodně jsme se zde naučili, např. že existovala doba halštatská a laténská, co se v ní dělo a jak to tam vypadalo. Zaujalo nás, jak lidé tehdy žili a jak hospodařili. Po této výstavě jsme se zastavili u nově opravené historické budovy Národního muzea.

  Národní muzeum

  Keltové

  Keltové

  Keltové dílna

   

   

   

   

   

  [Přečíst celý článek…]