Přihláška

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU + informovaný souhlas

 

Přihláška se vyplňuje až 2. 9. 2019  na základě přijetí dítěte ke studiu.

Přihlášku obdržíte u svého třídního učitele v den zahájení školního roku, nebo je možné si ji stáhnout na webových stránkách školy.