Přihláška

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU + informovaný souhlas

 

Přihláška se vyplňuje až při zahájení školního roku 1. 9. na základě přijetí dítěte ke studiu.

Přihlášku obdržíte u svého třídního učitele v den zahájení školního roku, nebo je možné si ji stáhnout na webových stránkách školy.