Přijímací řízení

Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy pro školní rok 2020/2021 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Seznam přijatých uchazečů
Registrační číslo Obor Studijní zaměření Přiřazen k učiteli Místo výuky
1 hudební Hra na klavír I. Havlínová Kostelec n. Orl.
2 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
3 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
4 hudební Hra na violoncello H. Sedláková Kostelec n. Orl.
5 hudební Hra na zobcovou flétnu J. Čechová Kostelec n. Orl.
6 hudební Hra na kytaru J. Vavřínková Kostelec n. Orl.
7 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
8 hudební Hra na zobcovou flétnu R. Hruška Častolovice
9 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
10 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
11 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
12 hudební Hra na zobcovou flétnu J. Čechová Kostelec n. Orl.
13 hudební Hra na klavír I. Havlínová Kostelec n. Orl.
14 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
15 hudební Hra na klavír I. Kožúšková Kostelec n. Orl.
16 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
17 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
18 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
19 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
20 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
21 hudební Hra na kytaru J. Vavřínková Kostelec n. Orl.
23 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
24 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
25 hudební Přípravná hudební výchova D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
26 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
27 hudební Hra na klavír T. Pešková Kostelec n. Orl.
28 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
29 hudební Hra na klavír I. Kožúšková Kostelec n. Orl.
30 hudební Hra na saxofon V. Klecandr Kostelec n. Orl.
31 hudební Sólový zpěv J. Ichová Častolovice
32 hudební Hra na kytaru J. Vavřínková Kostelec n. Orl.
33 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
34 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
35 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
36 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
37 hudební Sborový zpěv D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
38 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
39 hudební Sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. Orl.
40 hudební Hra na klavír I. Kožúšková Vamberk
41 hudební Hra na zobcovou flétnu R. Hruška Častolovice
42 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
43 hudební Sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. Orl.
44 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
45 hudební Hra na zobcovou flétnu R. Hruška Vamberk
46 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
47 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
48 hudební Hra na zobcovou flétnu R. Hruška Častolovice
49 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
50 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
51 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
52 hudební Hra na zobcovou flétnu T. Alt Kostelec n. Orl.
53 hudební Sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. Orl.
54 hudební Hra na kytaru J. Jetenský Kostelec n. Orl.
55 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
56 hudební Hra na keyboard D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
57 hudební Přípravná hudební výchova D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
58 hudební Hra na klavír I. Kožúšková Vamberk
59 taneční Taneční obor K. Matějková Kostelec n. Orl.
60 výtvarný Výtvarná tvorba J. Martincová Kostelec n. Orl.
61 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
62 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
64 hudební Sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. Orl.
65 hudební Sborový zpěv D. Potštejnská Kostelec n. Orl.
66 výtvarný Výtvarná tvorba T. Martinec Kostelec n. Orl.
67 hudební Sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. Orl.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020

Prosíme, aby se všichni noví žáci dostavili se svými rodiči na zahájení nového školního roku v níže uvedený čas. Bude nutné vyplnit formuláře pro matriku aj. 

Kostelec nad Orlicí úterý 1. 9. 2020 od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin

pobočka Častolovicestředa 2. 9. od 14 do 16 hodin ZŠ Častolovice

pobočka Vamberkčtvrtek 3. 9. od 14 do 16 hodin učebna ZUŠ.

Případné dotazy zasílejte na e-mail školy zus.kostelec@centrum.cz nebo volejte na  telefonní číslo: 773 781 164.

Těšíme se na Vás. 

 

Informace pro uchazeče o studium v hudebním, výtvarném a  tanečním oboru:

Vzhledem k současné situaci spojené s onemocněním covid-19, kdy je zakázán cizím osobám vstup do budovy školy, bude letošní přijímací řízení probíhat jinou formou.

Prosíme proto, aby zájemci o studium v ZUŠ F. I. Tůmy zaslali do 3. 6. 2020 elektronickou přihlášku do ZUŠ, kterou naleznete na stránkách školy v sekci pro rodiče – přihláška 

https://www.zus-kostelec.cz/prihlaska/.

Po uzávěrce elektronických přihlášek  Vás budeme informovat o dalším postupu a to nejpozději do 5. 6. 2020 prostřednictvím webových stránek školy v sekci pro rodiče – přijímací řízení 

https://www.zus-kostelec.cz/prijimaci-rizeni/.

Přijímány jsou děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou věku 5 let.

Výtvarný obor, taneční obor a sborový zpěv se vyučuje pouze v ZUŠ v Kostelci nad Orlicí.
Na pobočce Častolovice se vyučují tato studijní zaměření: Hra na housle, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na trubku, Sólový zpěv, PHV
Na pobočce ve Vamberku se vyučují tato studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na housle, Sólový zpěv, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, PHV

 

TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

–  pro hudební, taneční a výtvarný obor

TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN – ZUŠ pobočka Vamberk

– pouze hudební obor

Výuka výtvarného oboru od školného roku 2020/2021 bude probíhat pouze v ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí. Zájemci o výtvarný obor se proto mohou dostavit k přijímacímu řízení do Kostelce nad Orlicí.

Zápis je určen pro děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou věku 5 let.

Zájemci o hudební obor si připraví  1  lidovou písničku.

Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 své výtvarné práce.

Kritéria přijetí pro hudební obor:

 • zpěv – interpretace (zpěv) libovolné písně, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte
 • harmonické cítění – přizpůsobit zpěv jednoduché lidové písně změně tóniny v doprovodu
 • sluchová analýza – rozpoznání změn (chyb) ve známé lidové písni
 • hudební paměť – reprodukování jednoduchého melodického motivu
 • rytmus – vytleskání zadaného rytmického útvaru       

Kritéria přijetí pro taneční obor:

 • rytmické vnímání – běh či chůze podle klavíru
 • vytleskávání rytmu      
 • tělesné dispozice uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • celková muzikálnost – vytleskávání říkadla, zpěv písničky a její vytleskání

Kritéria přijetí pro výtvarný obor:

 • malba nebo kresba (zvolí si žák) dle zadaného tématu
 • motivační pohovor
 • předložení domácích prací

 Rodiče budou vyrozuměni o přijetí či nepřijetí svého dítěte nejpozději do 30 dnů. Seznam přijatých  dětí bude uveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně v budově ZUŠ pod přidělenými registračními čísly. Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemnou formou.

Ke stažení: KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, PDF

 

V pondělí 11. 5. 2020 v době od 16 do 18 hodin mohou rodiče se svými dětmi navštívit ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, kdy bude škola otevřena široké veřejnosti. Během zábavného odpoledne bude možné navštívit hudební tržnici, výtvarné a taneční workshopy v rámci akce „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ se ZUŠ OPEN.“ Děti se budou moci samy vyzkoušet hru na různé nástroje, zatančit si s baletkami či se zapojit do výtvarného tvoření. Rodiče budou mít možnost osobních konzultací s jednotlivými učiteli.

 

 

 

JÍM

 

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.

Organizace zahájení školního roku. Domluva hromadných a individuálních rozvrhů s třídními učiteli, vyplnění potřebných formulářů.

Kostelec nad Orlicí – pondělí 2. 9. od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Častolovice – úterý 3. 9. od 14 do 16 hodin, ZŠ Častolovice. 

Vamberk – středa 4. 9. od 14 do 16 hodin učebna ZUŠ.