Příjmací řízení

16. 5. 2019 mohou rodiče se svými dětmi navštívit výuku v naší škole v rámci Dne otevřených dveří ZUŠ“.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Čt 23. 5. 2019 od 13 do 17 hodinZUŠ Kostelec nad Orlicí (i pro žáky pobočky Častolovice), obor hudební, taneční a výtvarný

Pá 24. 5. 2019 od 13 do 17 hodinpobočka Vamberk – učebna ZUŠ Vamberk , obor hudební a výtvarný

 

Žádost o přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání obdrží zákonný zástupce žáka u přijímacího řízení.

Zápis je určen pro děti, které k 1. 9. 2019 dosáhly věku  5 let.

Zájemci o hudební obor si připraví a zazpívají 1  lidovou písničku.

Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 své výtvarné práce.

 

Do jednotlivých oborů jsou děti přijímány na základě stanovených kritérií a počtu získaných bodů.

Hudební obor:

 • zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte;
 • zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte;  
 • vytleskat rytmus lidové písně; 
 • zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2, 3 a 4 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů; 
 • rozlišit sluchem směr melodie.                                                                                                                 

Taneční obor:

 • rytmické vnímání – běh či chůze podle klavíru; 
 • vytleskávání rytmu;  
 • tělesné dispozice – uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře; 
 • celková muzikálnost – vytleskávání říkadla, zpěv písničky a její vytleskání.     

Výtvarný obor:

 • výtvarný úkol dle zadaného tématu;
 • motivační pohovor; 
 • předložení domácích prací.                                                                              

Rodiče budou vyrozuměni o přijetí či nepřijetí svého dítěte nejpozději do 30 dnů po přijímacím řízení. Seznam přijatých či nepřijatých dětí bude uveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně v budově ZUŠ pod přidělenými registračními čísly. Pokud se ze závažných důvodů (zejména zdravotních, které je možné doložit lékařskou zprávou) nemůže dítě dostavit k přijímacímu řízení, domluví si s vedením školy náhradní termín.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí
   ********    ********  
Registr. číslo Přijat Ano/Ne Nástroj Zařazen   Registr. číslo Přijat Ano/Ne   Registr. číslo Přijat Ano/Ne
HO/1 Ano kytara O. Dašková  *  VO/1 Ano   * TO/1 Ano
HO/2 Ano zpěv J. Ichová   *  VO/2 Ano   * TO/2 Ano
HO/3 Ano klavír T. Peshkova   *  VO/3 Ano   * TO/3 Ne
HO/4 Ano baryton T. Alt   *  VO/4 Ano   * TO/4 Ano
HO/5 Ano zpěv N. Viktorová   *  VO/5 Ano   * TO/5 Ano
HO/6 Ano zobc. fl. J. Čechová   *  VO/6 Ano   * TO/6 Ne
HO/7 Ne x  x   *  VO/7 Ano   * TO/7 Ano
HO/8 Ano klavír I. Havlínová   *  VO/8 Ano   * TO/8 Ne
HO/9 Ano kytara O. Dašková   *  VO/9 Ano   * TO/9 Ne
HO/10 Ano housle I. Kožúšková   *  VO/10 Ano   * TO/10 Ano
HO/11 Ano kytara O. Dašková   *  VO/11 Ano   * TO/11 Ano
HO/12 Ano zobc. fl. J. Čechová   *  VO/12 Ano   * TO/12 Ano
HO/13 Ano zpěv N. Viktorová   *  VO/13 Ano   * TO/13 Ano 
HO/14 Ano kytara O. Dašková   *  VO/14 Ano   * TO/14 Ne
HO/15 Ne  x x   *        TO/15 Ano
HO/16 Ano  klavír  T. Peshkova   *        TO/16 Ano
HO/17 Ne  x  x   *           
HO/18 Ano klavír T. Peshkova   *           
HO/19 Ano housle I.Kožúšková   *           
HO/20 Ano kytara O. Dašková   *           
HO/21 Ano housle I.Kožúšková   *           
HO/22 Ano zobc. fl. J. Čechová   *           
HO/23 Ano zpěv N. Viktorová   *          
HO/24 Ano housle H.Čepelková   *          
HO/25 Ano klavír T. Peshkova   *          
HO/26 Ano zobc. fl. J. Čechová   *          
HO/27 Ano zobc. fl. J. Čechová   *          
HO/28 Ano klavír T.Zemenová   *          
                    
Pobočka Vamberk    
HUDEBNÍ OBOR      VÝTVARNÝ OBOR    
Registr. číslo  Přijat Ano/Ne Nástroj  Zařazen   Registr. číslo  Přijat Ano/Ne      
HOV/1 Ano zpěv J.Ichová   * VOV/1 Ne      
HOV/2 Ano  zobc.fl., sbor R. Hruška N.Košťálová   * VOV/2 Ano      
HOV/3 Ano  zobc. fl. R. Hruška   * VOV/3 Ano      
HOV/4 Ano zobc. fl. R. Hruška   * VOV/4 Ano       
HOV/5 Ano  klavír I. Kožúšková   * VOV/5 Ano      
HOV/6 Ano  klavír I. Havlínová   *  VOV/6  Ne      
HOV/7 Ano  klavír I. Kožúšková   *  VOV/7  Ne      
HOV/8 Ne x x   *  VOV/8  Ano      
HOV/9 Ano  zobc. fl. R. Hruška   *          
HOV/10 Ano  zobc. fl. R. Hruška   *          
HOV/11 Ano  zobc. fl. R. Hruška   *          
                    
Pobočka Častolovice    
HUDEBNÍ OBOR               
Registr. číslo  Přijat Ano/Ne Nástroj Zařazen            
HOČ/1 Ano  klavír I. Havlínová            
HOČ/2 Ne x  x            
HOČ/3 Ano  housle  H.Čepelková            
HOČ/4 Ne x x            
HOČ/5 Ano  kytara O. Dašková            
                   
Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019:

3. září 2018 zahájení v Kostelci n. Orl. od 9 do 11 hodin, od 13 do 16 hodin.

4. září 2018 zahájení pobočka Častolovice od 13 do 16 hodin.

5. září 2018 zahájení pobočka Vamberk od 13 do 16 hodin.