Příjmací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pro malý počet uchazečů se literárně-dramatický obor pro školní rok 2019/2020 neotvírá.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
HUDEBNÍ OBOR  
Registr. číslo Přijat/a Ano/Ne *****Předmět*****  Zařazen/a Místo výuky
HO/1 Ano klavír              T. Pešková Kostelec n.O. 
HO/2 Ano klavír T. Pešková Kostelec n.O.  
HO/3 Ano zobcová flétna   J. Čechová Kostelec n.O.  
HO/4 Ano kytara J. Vavřínková Častolovice 
HO/5 Ano klavír J. Polnická Kostelec n.O.  
HO/6 Ano kytara J. Vavřínková Kostelec n.O.  
HO/7 Ano klarinet V. Klecandr Kostelec n.O.  
HO/8 Ano zobcová flétna J. Čechová Kostelec n.O.  
HO/9 Ano housle    H. Čepelková Kostelec n.O.  
HO/10 Ne  
HO/11 Ne  
HO/12 Ano zobcová flétna sbor R. Hruška                                        D.Potštejnská      Častolovice                      Kostelec n.O. 
HO/13 Ano sbor D. Potštejnská Kostelec n. O. 
HO/14 Ano klavír J. Polnická Kostelec n. O. 
HO/15 Ano sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. O. 
HO/16 Ano zobcová flétna R. Hruška  Častolovice 
HO/17 Ano zobcová flétna sbor J. Čechová                                    D.Potštejnská  Kostelec n. O. 
HO/18 Ano sólový zpěv    sbor K. Čižinská                                    D.Potštejnská                                Kostelec n. O. 
HO/19 Ano sólový zpěv K. Čižinská Kostelec n. O. 
HO/20 Ne  
HO/21 Ne  
HO/22 Ano sbor D. Potštejnská Kostelec n. O. 
HO/23 Ano sbor D. Potštejnská Kostelec n. O. 
HO/24 Ne  
HO/25 Ano sbor D. Potštejnská Kostelec n. O.  
HO/26 Ano sbor
D. Potštejnská Kostelec n. O.  
HO/27 Ano zobcová flétna J. Čechová Častolovice 
HO/28 Ano kytara J. Vavřínková Častolovice 
HO/29 Ano  zobcová flétna  J. Čechová  Kostelec n. O. 
HO/30 Ano kytara  J. Vavřínková  Častolovice 
HO/31 Ano sólový zpěv   K. Čižinská  Kostelec n. O. 
HO/32 Ano kytara  O. Dašková  Kostelec n. O. 
 HO/33 Ano   klavír, sbor T. Pešková, D. Potštejnská Kostelec n. O.
HO/34 Neuděleno      
HO/35 Ano housle   I. Kožúšková  Kostelec n. O. 
HO/36 Ano příčná flétna   J. Čechová Kostelec n. O. 
HO/37 Ano  příčná flétna   J. Čechová  Kostelec n. O. 
HO/38 Ano příčná flétna    J. Čechová   Kostelec n. O. 
HO/39 Ano  příčná flétna    J. Čechová   Kostelec n. O. 
HO/40 Ano  klavír  J. Polnická  Kostelec n. O.  
HO/41 Ne       
         
Pobočka Vamberk    
HUDEBNÍ OBOR  
Registr. číslo  Přijat Ano/Ne *****Předmět***** Zařazen Místo výuky 
HOV/1 Ano zobcová flétna R. Hruška Vamberk 
HOV/2 Ano  kytara              sbor J.Vavřínková                                    D.Potštejnská Kostelec n. O. 
HOV/3 Ne  
HOV/4 Ano klavír T. Pešková Kostelec n. O.  
HOV/5 Ano  klavír            sólový zpěv I.Havlínová                                       K.Čižinská Vamberk 
HOV/6 Ano  kytara          sólový zpěv J. Vavřínková                                  K.Čižinská  Kostelec n. O.                  Vamberk 
HOV/7 Ano  housle I. Kožúšková Vamberk 
HOV/8 Ne  
HOV/9 Ne  
HOV/10 Ano  housle I. Kožúšková Vamberk 
HOV/11 Ano  housle I. Kožúšková Vamberk 
HOV/12  Ano kytara            sbor  J.Vavřínková                              D.Potštejnská Kostelec n. O. 
HOV/13 Ano klavír  I. Havlínová  Vamberk 
         
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
TANEČNÍ OBOR
Registr.č. Přijat Ano/Ne
TO/1 Ano
TO/2 Ano
TO/3 Ne
TO/4 Ano
TO/5 Ano
TO/6 Ano
TO/7 Ano
TO/8 Ano
TO/9 Ne
TO/10 Ano
TO/11 Ano
TO/12 Ano
TO/13 Ne
TO/14 Ano
TO/15 Ne
TO/16 Ano
TO/17 Ano
TO/18 Ano
TO/19 Ano
TO/20 Ano
TO/21 Ano
TO/22 Ne
TO/23 Ano
VÝTVARNÝ OBOR     
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec n. Orl. Pobočka Vamberk   
Registr. č. Přijat Ano/Ne Registr. č. Přijat Ano/Ne
VO/1 Ano ***** VOV/1 Ano
VO/2 Ano ***** VOV/2 Ano
VO/3 Ne ***** VOV/3 Ano
VO/4 Ano ***** VOV/4 Ne
VO/5 Ne ***** VOV/5 Ne
VO/6 Ano ***** VOV/6 Ne
VO/7 Ne ***** VOV/7 Ne
VO/8 Ano ***** VOV/8 Ano
VO/9 Ano *****
VO/10 Ano *****
VO/11 Ano *****
VO/12 Ano *****
VO/13 Ano *****
VO/14 Ano *****

 

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.

Organizace zahájení školního roku. Domluva hromadných a individuálních rozvrhů s třídními učiteli, vyplnění potřebných formulářů.

Kostelec nad Orlicí – pondělí 2. 9. od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Častolovice – úterý 3. 9. od 14 do 16 hodin, ZŠ Častolovice. 

Vamberk – středa 4. 9. od 14 do 16 hodin učebna ZUŠ.