S výtvarníky za uměním do Hradce Králové

Publikováno: 12.12.2019

Na poznávacím zájezdu výtvarného oboru kostelecké ZUŠ do Hradce Králové jsme 5. 12. 2019 navštívili dvě významné kulturní instituce tohoto krajského města. V Divadle Drak se děti seznámily s bohatou historií inscenací, především loutkových her, a nahlédly do divadelní laboratoře. Pak se staly „výtvarníky na vlastní kůži“ a vytvořily si originální pohyblivou loutku, se kterou si mohly zahrát loutkovou hru v připravené divadelní scéně. Dalším cílem výletu byla prohlídka Galerie moderního umění. Tam jsme se dozvěděli o historii této krásně zrekonstruované secesní budovy, prošli si stálou expozici výtvarných děl a zhlédli současnou výstavu malířů Podorlicka – Krajina skrytá uvnitř světa. Měli jsme štěstí a na výstavě jsme potkali jednoho z vystavujících malířů – pana Jiřího Kaloče, žijícího na blízké Vrbici. Všechny informace byly podány dětem srozumitelnou formou a paní lektorkou byl kladen důraz na interakci a vyjadřování vlastních pocitů a názorů. V závěru jsme navštívili výtvarný ateliér, ve kterém děti prakticky řešily výtvarné úkoly inspirované předchozí prohlídkou galerie. Součástí výletu byla i prohlídka historického centra města s jeho dominantami. Akce se vydařila, všichni byli spokojeni a plni kulturních zážitků. T. Martinec