Školní přehlídky ve hře na klavír, housle, violoncello v roce 2019/2020

Publikováno: 30.1.2020

V lednu se na naší škole konaly školní přehlídky ve hře na housle, violoncello a klavír.  Na těchto přehlídkách byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT. V okresním kole ve hře na housle, které se budou konat v ZUŠ Týništi nad Orlicí 27.2.2020 nás budou zastupovat dvě houslistky Kamila Fendrychová a Magdaléna Čechová  (žákyně paní učitelky Ivany Kožúškové). Na okresní nesoutěžní přehlídce ve hře na  violoncello, která se bude rovněž konat v ZUŠ Týniště n. Orl. 27. 2. 2020, za naši školu  zahraje Adéla Přibylová  (žákyně paní učitelky Barbory Holé).

Na okresním kole ve hře na klavír, které se uskuteční v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 3. 3. 2020, nás budou reprezentovat v sólové hře tito klavíristé:  Anna Knošková a Nela Turynková (ze třídy paní učitelky Táni Peškové),  Šárka Muthsamová, Adéla Havlínová a Ester Kožúšková (ze třídy paní ředitelky Jany Polnické),Viktorie Ontlová, Renata Balousová a Tomáš Padrián (ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové). Ve čtyřruční hře předvedou své umění Jana Duchoňová s Viktorií Ontlovou (žákyně paní učitelky Ireny Havlínové) a  Adéla Havlínová a Tomáš Padrián (žáci paní učitelky Ireny Havlínové a paní ředitelky Jany Polnické).

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny děti obdržely na závěr školních kol pamětní list a drobné dárky. Přejeme všem žákům, aby je hudba provázela celým dalším životem, a těm, kteří postoupili do okresního klání, přejeme hodně soutěžního štěstí. Zároveň také děkujeme vyučujícím za soustavnou a trpělivou přípravu svých žáčků, která skutečně přináší sladké ovoce.