Skvělý úspěch naší školy v okresních kolech soutěže žáků ZUŠ ČR!

Publikováno: 6.3.2020

Ve středu 26. února 2020 se v naší ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Jednotlivé soutěže jsou vyhlašovány MŠMT. Ze třídy paní učitelky Jany Vavřínkové se umístili tito žáci: Jonáš Jetenský 1. místo s postupem, Barbora Nedvídková 1. místo s postupem, Lucie Kolešová 2. místo a František Mazánek 3. místo. Děkujeme paní učitelce i dětem za soustavnou práci a  za reprezentaci naší školy. Přejeme postupujícím kytaristům hodně zdaru v krajském kole, které se bude konat 17. 3. 2020 v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 27. února 2020 probíhalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle. I v tomto kole měla naše škola zastoupení a to Magdalenou Čechovou – žákyní paní učitelky Ivany Kožúškové. Malá houslistka získala 1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 24. 3. 2020 v ZUŠ Střezina v Hradec Králové. Velice děkujeme a blahopřejeme této žákyni, ale i paní učitelce Kožúškové a korepetitorce  paní učitelce Ireně Havlínové za vzornou přípravu a reprezentaci školy. V odpoledních hodinách se v téže škole konala okresní nesoutěžní  přehlídka ve hře na violoncello. Žákyně paní učitelky Barbory Holé, Adéla Přibylová, postoupila do krajského kola, které se uskuteční 24. 3. 2020 v ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Blahopřejeme k tomuto výsledku a děkujeme jí i korepetitorce paní učitelce Táně Peškové za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 3. března 2020 se v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo okresní kolo ve hře na klavír. Naše škola měla tentokrát velké zastoupení. Okresního kola se zúčastnilo 9 mladých klavíristů, z nich ještě tři vystupovali podruhé ve čtyřruční hře. Žákyně ze třídy paní ředitelky Jany Polnické se umístily s tímto výsledkem: Ester Kožúšková 1. místo s postupem, Adéla Havlínová a Šárka Muthsamová 1. místo. Žáci ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové,  Viktorie Ontlová, Tomáš Padrián  a Renata Balousová, obdrželi 1. místa s postupem. Soutěžící, které vede paní učitelka Táňa Pešková, obsadily: Anna Knošková 1. místo s postupem a Nela Turynková 3. místo. Také ve čtyřruční hře získaly Viktorie Ontlová a Jana Duchoňová, žákyně paní učitelky Ireny Havlínové, 1. místo s postupem. Druhé naše klavírní duo ze třídy paní ředitelky Jany Polnické a Ireny Havlínové hrálo ve složení Tomáš Padrián  a Adéla Havlínová a obdrželo opět krásné 1. místo s postupem do krajského kola. Přejeme malým umělcům hodně soutěžního štěstí v krajském kole, které se bude konat ve dnech 26. a 27. 3. 2020 v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům a děkujeme za svědomitou přípravu a vynikající reprezentaci školy.

Těchto skvělých výsledků dosáhli naši žáci také díky velké podpoře a pochopení jejích rodičů.