Úplata za vzdělání

Ke stažení: Směrnice úplata za vzdělávání 

Ke stažení: Úplata za vzdělávání pro školní rok 2020-21, pdf

Ke stažení: Úplata za vzdělávání pro školní rok 2020-21, pdf

Přehled o výši úplaty za vzdělávání

2019-2020

Hudební obor  pololetně 
Přípravné studium – bez nástroje    600,- Kč
1 hod. nástroje /výuka ve skupině / 1 100,- Kč
1 -1,5 hod. nástroje  1 500,- Kč
1 hod. nástroje bez PHV 1 100,- Kč
1 hod. nástroje bez PHV /výuka ve skupině /                       800,- Kč

 

Žáci neplatí  za výuku dvou hudebních nástrojů dvakrát stejné školné, ale za druhý

 nástroj platí:

                                                      pololetně
Za  0,5 hod. výuky                                500,- Kč
Za   1 hod. výuky 750,- Kč
Za výuku ve skupině 500,- Kč
   
Pěvecký sbor  
Sbor 850,- Kč
Přípravný sbor  600,- Kč 
Sbor při výuce na hudební nástroj, sólový zpěv  zdarma 
Taneční obor                                   pololetně
1 hodina týdně      425,- Kč
2 hodiny týdně    850,- Kč
3-4  hodiny týdně 1 100,- Kč
Výtvarný obor                                   pololetně
2 hodiny týdně     900,- Kč
3 hodiny týdně 1 100,- Kč

Úplata za příslušné pololetí je splatná k 30. 9. a 15. 2., podklady k platbě jsou zasílány elektronicky na  e-mailovou adresu zákonného zástupce. Pro identifikaci platby je důležité uvést správný variabilní symbol, který se na každé pololetí mění. Úhradu je možné provést bezhotovostně převodem na účet školy nebo v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy. 

Studium pro dospělé   a) U žáků, kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u přípravného a základního studia. b) U žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), je výše úplaty za vzdělávání stanovena nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žák v uplynulém kalendářním roce.

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 9. 2019                                    Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ