Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Projektový den s lektorkou Janou Labašovou

Dne 2. 10. 2020 se v sále ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí konal Projektový den s lektorkou Janou Labašovou. Tento projektový den byl určen pro starší žáky hudební nauky a pěveckého sboru naší školy, kde se seznámili s hrou na boomwhackers a různými hudebními hrami.

Děti si pozvaly vynikající lektorku paní Janu Labašovou, absolventku Konzervatoře Brno, která vyučuje na ZUŠ Lipník nad Bečvou. V úvodu diskutovali o čtení z partitury a výtahu partu, dále následoval nácvik kolektivní interpretace, rytmicko-melodické rozcvičky a střídání partů (použitý material: „Japonská píseň“– pentatonika, W. A. Mozart “Malá noční hudba,“ A. Dvořák „Óda na radost,“ „Kdybys měla má panenko” atd.). Žáky velmi je zaujala „hra na tělo,” používali dětské Orffovy nástroje a společně si nastudovali a zatančili renesanční tanec, kde se spojoval rytmus s pohybem, správným dýcháním a přirozeným držením těla. Naučili se také orientovat v hudební větě. Všichni byli šikovní a dokázali rychle reagovat, práce je zaujala a naučili se nové formy jejich interpretace s vlastním prožitkem.
Po skončení následovala beseda s paní lektorkou a paní ředitelkou J. Polnickou a učitelkami hudební nauky Dagmar Potštejnskou a Janou Ichovou, na které získaly nespočetné množství inspirace pro výuku hudební nauky a pěveckého sboru pro malé i starší žáky.

Labasova002

Labasova001