Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Blahopřejeme k přijetí na střední umělecké školy

Dva žáci hudebního oboru se rozhodli v letošním roce vykonat talentové zkoušky pro studium na konzervatoři. 

Renata Balousová v oboru hra na klavír a Matouš Cimfl v oboru hra na saxofon.

Dále i dvě žákyně výtvarného oboru Eliška Zemanová a Vendula Hovoroková úspěšně vykonaly talentové zkoušky na umělecké školy, na které byly přijaty.

Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v jejich profesionální dráze.

Renata Balousová vykonala talentové zkoušky na Konzervatoř  Pardubice a Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Byla přijata ke studiu hra na klavír na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, což bylo jejím velkým přáním.

Za jejím přijetím stojí především její talent a píle a rovněž  pečlivá připrava s paní učitelkou Irena Havlínovou. 

Konzervatoriste 2023 1

Konzervatoriste 2023 V 1

Matouš Cimfl podstoupil talentové zkoušky hned  na dvě konzervatoře: Janáčkova konzervatoř v Ostravě a Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

Byl přijat ke studiu v Ostravě. Potěšující je, že ze 34 přijatých uchazečů byl na devátém místě. V Praze již takové štěstí neměl.

Za jeho přijetím stojí především jeho talent a soustavná práce a rovněž mají zásluhu jeho učitelé (Václav Klecandr - bývalý učitel) Borek Smékal - současný.Velký dík patří i paní učitelce Táně Peškové, která

Matouše doprovázela na klavír.

Konzervatoriste 2023 2

Konzervatoriste 2023 3

Přejeme oběma mnoho úspěchů a radosti v  hudebním vzdělávání.

Také dvě žákyně výtvarného oboru byly letos po úspěšně vykonaných talentových zkouškách přijaty na Střední školu umělecko průmyslovou v Ústí nad Orlicí.

Eliška Zemanová na obor Design oděvů a Vendula Hovorková na obor Textil a interiér. Obě jsou absolventkami výtvarného oboru zuš ze třídy pana učitele Tomáše Martince. Oběma talentovaným dívkám blahopřejeme! Děkujeme panu učiteli T. Martincovi za přípravu žákyň k talentovým zouškám.

Umelecke skoly VO 2023 1

Umelecke skoly VO 2023 2